BADANIA OPERACYJNE

Zastosowanie Sztucznych Sieci Neurowych w zagadnieniach optymalizacji
 
 

Marcin Klamra Piotr Kowalski Karol Krawiec 

Mózg 

Neuron

Rodzaje sieci

Metody uczenia

Sieci Hopfielda

Dekompozycja problemu

Problem komiwojażera

Literatura

 

SSN

SSN (Sztuczne Sieci Neuronowe) powstały z interdyscyplinarnej syntezy nauk tradycyjnych obejmujących biologię, fizykę i matematykę. Ich dynamiczny rozwój nastąpił dopiero w ostatnich latach w wyniku współczesnych możliwości obliczeniowych informatyki i elektroniki.

 Podstawową cechą różniącą SSN od programów realizujących algorytmiczne przetwarzanie informacji jest zdolność generalizacji czyli uogólniania wiedzy dla nowych danych nieznanych wcześniej, czyli nie prezentowanych w trakcie nauki. Określa się to także jako zdolność SSN do aproksymacji wartości funkcji wielu zmiennych w przeciwieństwie do interpolacji możliwej do otrzymania przy przetwarzaniu algorytmicznym. Można to ująć jeszcze inaczej. Na przykład systemy ekspertowe z reguły wymagają zgromadzenia i bieżącego dostępu do całej wiedzy na temat zagadnień, o których będą rozstrzygały. SSN wymagają natomiast jednorazowego nauczenia, przy czym wykazują one tolerancję na nieciągłości, przypadkowe zaburzenia lub wręcz braki w zbiorze uczącym. Pozwala to na zastosowanie ich tam, gdzie nie da się rozwiązać danego problemu w żaden inny, efektywny sposób.

 

MÓZG                                                                                                         

Opis działania komórek ludzkiego mózgu

NEURON                                                                                                     

Implementacja neuronu w SSN

RODZAJE SIECI

Warstwowe sieci jednokierunkowe

Sieci rekurencyjne. 

Sieci hybrydowe - połączenie sieci warstwowych z rekurencyjnymi

METODY UCZENIA

Metoda Propagacji Wstecznej (Back Propagation)

Metoda stosująca Regułe Delty

Metoda Levenberga-Marquardta

SIECI HOPFIELDA

 Sieci rekurencyjne

DEKOMPOZYCJA PROBLEMU OPTYMALIZACYJNEGO

 Optymalizacja - zastosowanie SSN

PROBLEM KOMIWOJAŻERA

 Przykład wykorzystania SSN do zastosowań optymalizacyjnych

Back to Top