KONSULTACJE
Pokój 404, IV piętro budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
   poniedziałek: 12.45 - 14.15
   środa: 13.30 - 14.15

MATEMATYKA II
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
 • 2 oceny cząstkowe z projektów na laboratoriach od 3 do 6 oceniane w skali 2-5
 • 2 oceny zaliczeniowe z projektów na laboratoriach od 3 do 6 oceniane w skali 0-1
 • ocena końcowa z laboratorium jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych zaokrąglona do 0.5 przy założeniu, że wszystkie oceny cząstkowe są pozytywne
 • laboratorium 7 przeznaczone jest na poprawianie maksymalnie 2 niezaliczonych wcześniej projektów (nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych)
 • dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru
LABORATORIUM 01-02     Grafika w środowisku MATLAB LABORATORIUM 03
 • zadanie projektowe z zakresu aproksymacji funkcji
 • aproksymacja funkcji - przydatne materiały
 • zadanie oceniane w skali od 2.0 do 5.0
 • grupy poniedziałkowe - 16 III, grupy wtorkowe - 10 III, grupa środowa - 11 III
LABORATORIUM 04
 • zadanie projektowe z zakresu interpolacji funkcji
 • zadanie oceniane na zasadach zaliczenia 0-1
 • interpolacja funkcji - materiały z wykładu
LABORATORIUM 05
 • zadanie projektowe z zakresu Metody Różnic Skończonych
 • zadanie oceniane w skali od 2.0 do 5.0
LABORATORIUM 06
 • zadanie projektowe z zakresu szeregów Fouriera
 • zadanie oceniane na zasadach zaliczenia 0-1

MODELOWANIE PARAMETRYCZNE I ANALIZY ŚRODOWISKOWE
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
 • ocena końcowa z laboratorium jako ocena za wykonanie projektu praktycznego i jego prezentację
 • dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru
LABORATORIUM 01