KONSULTACJE
Pokój 404, IV piętro budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Terminy konsultacji w semestrze letnim:
  • poniedziałek:         10.15 - 11.00
  • środa:                    16.15 - 17.45

MATEMATYKA II
Koordynatorzy zajęć: dr Magdalena Jakubek, dr inż. Sławomir Milewski

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
  • 2 oceny cząstkowe z projektów na laboratoriach od 3 do 6 oceniane w skali 2-5
  • 2 oceny zaliczeniowe z projektów na laboratoriach od 3 do 6 oceniane w skali 0-1
  • ocena końcowa z laboratorium jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych zaokrąglona do 0.5 przy założeniu, że wszystkie oceny cząstkowe są pozytywne
  • laboratorium 7 przeznaczone jest na poprawianie maksymalnie 2 niezaliczonych wcześniej projektów (nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych)
LABORATORIUM 01-02 LABORATORIUM 03
LABORATORIUM 04

PODSTAWY BIM
Koordynator zajęć: dr inż. Jacek Magiera

Oprogramowanie Autodesk dla Studentów: www.students.autodesk.com

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
  • 3 oceny cząstkowe z projektów
  • dwie pierwsze oceny za projekty realizowane w ramach zajęć (każda z ocen stanowi 20% oceny końcowej)
  • trzecia ocena za projekt realizowany samodzielnie (60% oceny końcowej)
LABORATORIUM 01 LABORATORIUM 02 LABORATORIUM 03 LABORATORIUM 04 TEST 01 LABORATORIUM 05 LABORATORIUM 06 LABORATORIUM 07 TEST 02 LABORATORIUM 08

AUTODESK REVIT BASICS
Lecturers: Prof. Marek Słoński, PhD Jacek Magiera, PhD Marcin Tekieli

Autodesk software for students: www.students.autodesk.com

CONDITIONS FOR PASSING THE COURSE
  • 2 positive partial grades from practical projects
TEST 01 LABORATORY 11

KOŁO NAUKOWE ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI