Dr inż. Michał Pazdanowski

Dydaktyka


Konsultacje (pokój 401g, IV p. WIEiK)
godziny konsultacji
tel.: (12)6282929


Materiały dla studentów I r. I stopnia kierunku TRANSPORT

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W TRANSPORCIE (2018/2019)

 1. Program przedmiotu i warunki zaliczenia
 2. Materiały pomocnicze cz. 1
 3. Materiały pomocnicze cz. 2
 4. Materiały pomocnicze cz. 3
 5. Materiały pomocnicze cz. 4

Materiały dla studentów II r. I stopnia kierunku BUDOWNICTWO

MATEMATYKA STOSOWANA I METODY NUMERYCZNE (2018/2019)

 1. Program przedmiotu i warunki zaliczenia
 2. Metody numeryczne cz. 1
 3. Metody numeryczne cz. 2
 4. Metody numeryczne cz. 3
 5. Metody numeryczne cz. 4
 6. Metody numeryczne cz. 5
 7. Metody numeryczne cz. 6
 8. Metody numeryczne cz. 7
 9. Metody numeryczne cz. 8
 10. Metody numeryczne cz. 9
 11. Metody numeryczne cz. 10
 12. Metody numeryczne cz. 11

Użyteczne programy z metod numerycznych i nie tylko (autor J.Kraus)

Materiały dla studentów IV r. I stopnia kierunku BUDOWNICTWO

PROGRAM "ROBOT" (2018/2019)

 1. Program przedmiotu i warunki zaliczenia

Materiały dla studentów I r. II stopnia kierunku BUDOWNICTWO

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA (2018/2019)

 1. Program przedmiotu i warunki zaliczenia

STRONA GŁÓWNA