Dr inż. Michał Pazdanowski

Publikacje i prace prezentowane na konferencjach

 1. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Suchodoła - Influence of geometrical imperfection on critical temperature evaluation for steel corrugated arch sheets exposed to fire - MATEC Web of Conferences, Vol. 262, 2019, pp. 09007 1-8. ISSN 2261-236X
 2. M.Maślak, P.Woźniczka, M.Pazdanowski - Forecast of a fire spreading in a large-area shopping hall - Technical Transactions, Vol. 115, no. 12, pp. 61-75. ISSN 0011-4561
 3. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Suchodoła - Bearing capacity of steel corrugated arch-shaped sheets with imperfections when exposed to fire - VSU' 2018: XVIII Anniversary International Scientific Conference by Construction and Architecture, 18-20.10.2018, Vol. 3, pp. 82-90.
 4. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Snela - Critical temperature evaluation for a steel frame with joint stiffness decreasing in fire - Mat. 11 Konferencji Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych i Zespolonych, Rzeszów - Bezmiechowa, 11-13.10.2018, pp. 42-43.
 5. M.Maślak, M.Pazdanowski - Influence of the end-plate thickness on the steel beam-to-column joint stiffness when subject to bending - Mat. 11 Konferencji Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych i Zespolonych, Rzeszów - Bezmiechowa, 11-13.10.2018, pp. 40-41.
 6. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Suchodoła - Wpływ imperfekcji geometrycznej na ocenę temperatury krytycznej stalowych profilowanych blach łukowych poddanych oddziaływaniu pożaru - Mat. 64 Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica Zdrój 16-20.09.2018, pp. 247-248. ISBN 978-83-909811-6-1
 7. M.Pazdanowski - A simple method to estimate numerically the residual stresses in bodies subjected to cyclic loads - Materials Performance and Characterization, Vol. 7, no. 4, 2018, pp. 1-13. ISSN 2165-3992
 8. M.Maślak, M.Pazdanowski, P.Woźniczka - Forecast of a fire spreading in a large-area shopping hall - 8th Int. Conf. on Environmental Effects on Buildings and People: Actions, Influences, Interactions, Discomfort, October 3rd-5th, 2018, pp. 105-106. ISBN 978-83-932544-2-2
 9. M.Maślak, M.Pazdanowski - Influence of the end-plate thickness on the steel beam-to-column joint stiffness when subject to bending - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2018, vol. 35(65), no 2, pp. 145-156. ISSN 2300-8903
 10. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Snela - Critical temperature evaluation for a steel frame with joint stiffness decreasing in fire - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2018, vol. 35(65), no 2, pp. 93-101. ISSN 2300-8903
 11. M.Maślak, M.Pazdanowski, T.Howiacki - Value of information in the maintenance of a tendon supported large span roof - 40th IABSE Symposium Nantes, September 19th-21st, 2018, pp. S27-19–S27-26. ISBN 978-3-85748-161-1
 12. M.Maślak, M.Pazdanowski - Specification of a representative value for fire load density accumulated in building compartment - Int. Scientific Conf. Earth in a trap? 2018: Analytical Methods in Fire and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, May 23rd-25th, 2018, pp. 127-135. ISBN 978-80-228-3062-1
 13. M.Maślak, M.Pazdanowski, P.Woźniczka - Numerical validation of selected computer programs in nonlinear analysis of steel frame exposed to fire - Proc. 22nd Int.Conf. on Computer Methods in Mechanics, J.Podgórski, E.Błazik-Borowa, J.Bęc, T.Burczyński, M.Kuczma, J.Latalski, J.Warmiński eds., AIP Conference Proceedings, Vol.1922, 2018, pp. 150007-1-150007-9. ISBN 978-0-7354-1614-7
 14. M.Maślak, M.Pazdanowski, P.Woźniczka - Numerical validation of selected computer programs in nonlinear analysis of steel frame exposed to fire - Mat. XXII Konf. MKMK, Lublin 2017, pp. MS14-11–MS14-12. ISBN 978-83-7947-264-2
 15. M.Pazdanowski - Error driven remeshing strategy in an elastic-plastic shakedown problem - Proc. 22nd Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics, J.Podgórski, E.Błazik-Borowa, J.Bęc, T.Burczyński, M.Kuczma, J.Latalski, J.Warmiński eds., AIP Conference Proceedings, Vol.1922, 2018, pp. 040005-1–040005-8. ISBN 978-0-7354-1614-7
 16. M.Pazdanowski - Error driven remeshing strategy in an elastic-plastic shakedown problem - Mat. XXII Konf. MKMK, Lublin 2017, pp. MS03-9–MS0-10. ISBN 978-83-7947-264-2
 17. M.Maślak, M.Pazdanowski, P.Woźniczka - Influence of joint stiffness on the behaviour of steel bearing frame under fire conditions - Proc. Eurosteel 2017, pp. 2811-2820. ISSN 2509-7075
 18. M.Maślak, M.Pazdanowski, J.Siudut, K.Tarsa - Corrosion durability estimation for steel shell of a tank used to store liquid fuels - Proc. MBMST 2016, Procedia Engineering 172 (2017), pp. 723-730. ISSN 1877-7058
 19. M.Maślak, M.Pazdanowski, A.Tkaczyk - Fire resistance evaluation of a steel sway frame load-bearing structure using the linear programming - Proc. XIII Int. Conf. on Metal Structures, Zielona Góra 2016, pp. 138-139. ISBN 978-1-138-02946-0
 20. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Snela - Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire - Proc. XIII Int. Conf. on Metal Structures, Zielona Góra 2016, pp. 136-137. ISBN 978-1-138-02946-0
 21. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Snela - Numerically based quantification of internal forces generated in steel sway frame structures with flexible end-plate joints, exposed to fire - Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues, M.Kleiber, T.Burczński, K.Wilde, J.Górski, K.Winkelmann, Ł.Smakosz eds., CRC Press, 2016, pp. 389-392. ISBN 978-1-138-02906-4
 22. M.Pazdanowski - On the decreasing of the optimization problem size - Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues, M.Kleiber, T.Burczński, K.Wilde, J.Górski, K.Winkelmann, Ł.Smakosz eds., CRC Press, 2016, pp. 463-467. ISBN 978-1-138-02906-4
 23. M.Maślak, M.Pazdanowski, J.Siudut - Kształtowanie elementów w modernizowanych stalowych zbiornikach paliwowych wynikające ze zmian użytkowych oraz wzrastających wymagań środowiskowych - Kształtowanie Konstrukcji, Konstrukcje Cienkościenne: IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Rzeszów 2015
 24. M.Maślak, M.Pazdanowski, J.Siudut, K.Tarsa - Probability-based durability prediction for corroded shell of steel cylindrical tank for liquid fuel storage - Workshop on Quantifying the Value of Structural Health Monitoring, Lyngby 2015, pp. 82-95. ISBN 978-8-77-877426-2
 25. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Snela - Numerically based quantification of internal forces generated in steel sway frame structures with flexible end-plate joints, exposed to fire - Mat. XXI Konf. MKMK, Gdańsk 2015, pp. 403-404. ISBN 978-83-932107-6-3
 26. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Snela - Moment-rotation characteristics for flexible beam-to-column steel joint exposed to fire - Journal of Civil Engineering and Architecture, 2015 (9), pp. 257-261. ISSN 1934-7359
 27. M.Pazdanowski - On the decreasing of the optimization problem size - Mat. XXI Konf. MKMK, Gdańsk 2015, pp. 655-656. ISBN 978-83-932107-6-3
 28. M.Pazdanowski - SVD augmented gradient optimization - Acta Physica Polonica A, 2015 (128), pp. 213-214. ISSN 1898-794X
 29. M.Pazdanowski - SVD augmented gradient optimization - Proc. of the International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 2014, pp. 317.
 30. M.Pazdanowski - SVD as a preconditioner in nonlinear optimization - Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 2014 (2), pp. 141-150. ISSN 1232-308X
 31. M.Pazdanowski - Residual stress development in railroad rails - a parametric study - Czasopismo Techniczne, 2014 (6B), pp. 83-94. ISSN 0011-4561
 32. M.Pazdanowski - Residual stresses as a factor of railroad rail fatigue - Czasopismo Techniczne, 2014 (4B), pp. 39-46. ISSN 0011-4561
 33. M.Pazdanowski - On testing the stability of Finite Difference formulas in the solution of a problem having a global-local formulation - Mat. XX Konf. MKMK, Poznań 2013, pp. MS12 11-12. ISBN 978-83-89333-51-3
 34. M.Maślak, M.Pazdanowski - Postępy w konstrukcjach stalowych - konferencja naukowa w Nankinie - Inżynieria i Budownicwo, 2013 (4), pp. 223-224
 35. M.Maślak, M.Pazdanowski, M.Snela - Moment-Rotation characteristics for flexible beam-to-column joint exposed to fire - Proc. of the 13th Int. Conf. VSU'2013, Sofia 2013, pp. I26-I31.
 36. M.Pazdanowski - On estimating service life of steel structures - Proc. of the Int. Conf. Design, Fabrication and Economy of Steel Structures, Miskolc 2013, pp. 287-291. ISBN 978-3-642-36690-1
 37. M.Pazdanowski - Residual stress influence on multiple contact fatigue - Proc. of the ICASS VII, Nanjing 2012, pp. 734-739. ISBN 978-7-6541-3400-6
 38. M.Pazdanowski - Residual stress influence on rolling contact - Proc. of the ICMS XII, Wrocław 2011, pp. 172-173.ISBN 978-83-7125-203-7
 39. M.Pazdanowski - On increasing the efficiency of gradient optimization routines - Mat. XIX Konf. MKMK, Warszawa 2011, pp. 407-408. ISBN 978-83-7207-943-5
 40. M.Pazdanowski - On Estimation of Residual Stresses in Rails Using Shake-Down Based Method - Archives of Transport, XXII (3), 2010, pp. 319-336.
 41. M.Pazdanowski - Residual stress development in railroad rails - a parametric study - w Problems of modern techniques in engineering and education - 2009, pp. 117-122. ISBN 978-83-929445-0-9
 42. M.Pazdanowski - Analysis of residual stresses in prismatic bodies subject to conditions of fuzziness - Mat. XVIII Konf. MKMK, Zielona Góra 2009, pp. 363-364. ISBN 978-83-7481245-0
 43. M.Pazdanowski - An application of meshless method in shake-down analysis - Proc. of the WCCM VIII, Wenecja 2008, pp. .
 44. M.Pazdanowski - Estimation of residual stress states in railroad rails and wheels subject to manufacturing and service loads - Mat. XVII Konf. MKMK, Łódź/Spała 2007, pp. 305-306. ISBN 978-83-923982-2-6
 45. M.Pazdanowski - An application of the Meshless Finite Difference Method in nonlinear mechanics - w Computational Mechanics (Proc. of the WCCM VI), Tsinghua University Press & Springer Verlag, 2004, pp. 227. ISBN 7-302-09341-5
 46. M.Pazdanowski - Recent developments in estimation of residual stresses in railroad car wheels made of material exhibiting kinematic hardening - Mat. XV Konf. MKMK, Gliwice/Wisła 2003, pp. 281-282. ISBN 83-914632-5-7
 47. J.Orkisz, W.Cecot, W.Karmowski, J.Krok, M.Pazdanowski - Shake-down approach to analysis of residual stresses in railroad rails - IMPLAST'03 - 8th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics, Delhi 2003.
 48. J.Krok, W.Cecot, M.Pazdanowski - Shakedown analysis of residual stresses in railroad rails with kinematic hardening taken into account - 2 ECCM, Kraków 2001, pp. 714-715. ISBN 83-85688-68-4
 49. M.Pazdanowski - Recent developments in shake-down analysis of elasto-plastic bodies exhibiting hardening - 2 ECCM, Kraków 2001, pp. 720-721. ISBN 83-85688-68-4
 50. M.Pazdanowski - On estimation of residual stresses in prismatic bodies made of strain hardening materials - 33 Konferencja Mechaniki Ciała Stałego, Zakopane 2000.
 51. M.Pazdanowski - Meshless Finite Difference analysis of residual stresses - Mat. XIV Konf. MKMK, Rzeszów 1999, pp. 287-288. ISBN 83-7199-095-2
 52. J.Gordon, J.Krok, J.Orkisz, M.Pazdanowski - On comparison of the 3D elastic and residual stress analysis in rail by the finite strip approach and the semi-analytical beam model - Mat. XIII Konf. MKMK, Poznań 1997, pp. 459-466. ISBN 83-906405-0-3
 53. J.Orkisz, M.Pazdanowski - Estimation of net longitudinal force in CWR based on nondestructive ultrasonic measurements - Mat. XIII Konf. MKMK, Poznań 1997, pp. 1047-1052. ISBN 83-906405-0-3
 54. J.Orkisz, M.Pazdanowski - Analysis of residual stresses by the Finite Difference Method - w: Computational Plasticity - Fundamentals and Applications (Proc. of the COMPLAS IV), Pineridge Press, 1995, pp. 189-201. ISBN 0-906674-85-9
 55. M.Pazdanowski - A comparative evaluation of the BE, FE and GFD Methods in residual stress analysis - Mat. XII Konf. MKMK, Zegrze 1995, pp. 195-196.
 56. J.Orkisz, M.Pazdanowski - Certain aspects of the FDM application in computation of actual residual stresses in elastic ideally plastic bodies - Mat. XI Konf. MKMK, Cedzyna 1993, pp. 675-682.
 57. J.Orkisz, M.Pazdanowski - A new Feasible Directions Method in nonlinear optimization - w: Residual Stress in Rails, Effects on Rail Integrity and Railroad Economics, Kluwer Academic Publishers, 1992, pp. 191-206. ISBN 0-7923-1651-7
 58. J.Orkisz, M.Pazdanowski - On a new Feasible Directions solution approach in constrained optimization - w: The Finite Element Method in the 1990's, Springer Verlag, 1991, pp. 621-632. ISBN 3-540-54930-7
 59. J.Orkisz, M.Pazdanowski - On increasing the convergence of the new Feasible Directions Method in nonlinear optimization - Mat. X Konf. MKMK, Świnoujście 1991, pp. 591-597.
 60. J.Orkisz, M.Hołowiński, W.Cecot, W.Czyczuła, W.Karmowski, J.Magiera, M.Pazdanowski, M.Siwek - Analysis of residual stresses arising in railroad rails due to service loads - praca opublikowana w 4 tomie prac seminaryjnych problemu CPBP 02.19-06.
 61. J.Orkisz, O.Orringer, M.Hołowiński, M.Pazdanowski, W. Cecot - Discrete Analysis of Actual Residual Stresses Resulting from Cyclic Loadings - Computers and Structures, 35, 1990, pp. 397-412.
 62. J.Orkisz, W.Cecot, W.Czyczuła, M.Hołowinski, M.Pazdanowski - Calculation of residual stresses arising in railroad rails under service loads. Concepts, computation possibilities, results - Mat. Konf. TRANSSYSTEM'89, Warszawa 1989.
 63. J.Orkisz, M.Pazdanowski - FDM analysis of the actual residual stresses in elastic perfectly plastic bodies - problem size reduction strategy - Mat. XI Konf. MKMK, Rytro 1989, pp. 813-822.
 64. J.Orkisz, M.Pazdanowski - New Feasible Directions Method in nonlinear optimization - algorithm, program, tests - Mat. IX Konf. MKMK, Rytro 1989, pp. 803-812.
 65. J.Orkisz, M.Pazdanowski - FDM analysis of residual stresses in initially prestressed elastic perfectly plastic bodies subject to combined cyclic loads - Mat. Konf. MASAD'88, Wrocław 1988, pp. 309-315. ISSN 0324-9646
 66. J.Orkisz, M.Pazdanowski - Evaluation of actual residual stresses by the FDM in prismatic bodies subject to cyclic loads - Mat. VIII Konf. MKMK, Jadwisin 1987, pp. 145-153.

Prace prezentowane na seminariach

 1. J.Orkisz, M.Pazdanowski - On analysis of residual stresses in the elastic plastic bodies subject to cyclic loadings - recent developments - concepts and applications - Ósme Międzyinstytutowe Seminarium Nieliniowej Analizy Problemów Mechaniki Konstrukcji, Budapeszt 1996.
 2. J.Orkisz, W.Cecot, J.Krok, M.Pazdanowski, A.Skrzat, - Workgroup Seminar on Residual Stresses in Railroad Rails and Car Wheels, A Review of the Current Research - Bohumin 1995.
 3. M.Pazdanowski - Analysis of Residual Stresses by the Generalised Finite Difference Method - Piąte Międzyinstytutowe Seminarium Nieliniowej Analizy Problemów Mechaniki Konstrukcji, Janowice 1993.
 4. M.Pazdanowski - On a new version of the Feasible Directions Method in nonlinear optimization - Trzecie Międzyinstytutowe Seminarium Mechaniki Ciał Niesprężystych i Konstrukcji, Kraków 1990.
 5. J.Orkisz, M.Pazdanowski - On a new Feasible Directions Method in nonlinear optimization - XVIII Konf. Met. Num., Rozalin 1988.
 6. J.Orkisz, M.Pazdanowski - Evaluation of Actual Residual Stresses by FDM in Long Prismatic Bodies - Pierwsze Międzyinstytutowe Seminarium Numerycznej Analizy Konstrukcji, Wola Zręczycka 1987.

STRONA GŁÓWNA