Dr inż. Michał Pazdanowski

Curriculum Vitae

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2008-2016 Politechnika Krakowska - prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
2002 ZRB "REMIN" Sp. z O.O. - inżynier budowy
1998-2001 FIK "BIPROSTAL" S.A. - specjalista
1996-1997 PRiKB "REALBUD" Sp. z O.O. - inżynier budowy
1996- Politechnika Krakowska - adiunkt
1991- Tłumacz przysięgły z języka angielskiego
1990-1995 Politechnika Krakowska - asystent naukowo dydaktyczny
1988-1990 Politechnika Krakowska - asystent naukowy
1987-1988 Politechnika Krakowska - asystent stażysta


WYKSZTAŁCENIE

1994 Politechnika Krakowska - doktor nauk technicznych
1986 Politechnika Krakowska - magister inżynier budownictwa lądowego
1980 II LO im. Króla Jana III Sobieskiego - matura


STOWARZYSZENIA ZAWODOWE

1995 PACM (Polskie stowarzyszenie Mechaniki Obliczeniowej)
1990 PZiTB (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa)


JĘZYKI OBCE

angielski biegle w mowie i piśmie
rosyjski dobrze w mowie i piśmie
niemiecki słabo w mowie i piśmie


WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

2015 zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej x 2
2012 Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej
2011 zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej
2009 Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej
1990 zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej
1989 zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej
1988 zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej

STRONA GŁÓWNA