Kontakt:
    mglowacki (at) L5.pk.edu.pl
    p. 402, budynek WIEiK

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2018/2019:

    poniedzialek, godz. 18:00 - 19:30,
    wtorek, godz. 11:00 - 11:45.

Matematyka II - w inzynierii ladowej

Lab 1

Zadania z rachunku wektorowego i macierzowego
Zadania z grafiki

MATLAB - przydatne instrukcje
MATLAB - Materialy pomocnicze

Skrypty z Matlabu (S. Milewski):
Wprowadzenie do pracy w srodowisku Matlab
Matlab - elementy grafiki i programowania

Lab 2

Zadania rozne - cwiczenia

Lab 3 - 5

Wyklady z aproksymacji i MRS - strona dra inz. Slawomira Milewskiego