Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Pomoc dydaktyczna. ver:10.0 : 02-2016 autor: Jan Kraus

Nowa wersja programu - nowe opcje:Liczby zaspolone poz.7 ,
Rozkład macierzy na LU i macierz odwrotna poz. 12,
Operacje na macierzach, w tym wektory i wartości własne poz.13

Pakiet programów zawiera następujące składniki:

 1. Idź do: » »
  Continuous beam on an elastic substrate. »»

  Program do obliczeń belki ciągłej na sprężystym podłożu
  Program wyznacza ugięcia, kąty ugięć, momenty zginające, siły poprzeczne
  i reakcje podporowe we w/w belkach
  Dla studentów - przeczytaj info » opis » » opis »

 2. Idź do: » »
  Software for the calculation of the grid plane

  Program do obliczeń kratownicy płaskiej
  statycznie wyznaczalnej i niewyznaczalnej na podporach stałych
  z uwzglednieniem więzi kinematycznych .
  [ dla studentów ] » opis »

 3. Idź do: » »
  Software for the calculation of the flat frame

  Program do obliczeń ramy płaskiej
  z belkami obciążonymi siłami, momentami i obciążeniem ciągłym
  liniowo zmiennym z uwzględnieniem więzi kinematycznych .
  [ NOWA OPCJA dla studentów - przeczytaj ograniczenia ] » opis »

 4. Idź do: » »
  A program for calculating and plotting the core section stretching the eccentric beam.

  Program do obliczania i wykreślania rdzenia przekroju
  przy mimośrodowym rozciąganiu belki.

  [ OPCJA dla studentów szkół technicznych ]

 5. Idź do: » »
  Program for drawing 3D graphs of functions of two variables z = f(x, y) or isoline » »

  Program do rysowania wykresów funkcji dwóch zmiennych z=f(x,y) ,
  do wyboru 3D lub poziomice. » opis »

 6. Idź do: » »
  Program to make graphs of functions of one variable y = f (x) plus full graphics » »

                                         
  Program do robienia wykresów y=f(x) plus pełna grafika:
  linie,wektory,okręgi,styczność,prostopadłość opisy itp.
  Dla zaawansowanych wykres momentów gnących belki » opis »

 7. Idź do: » »
  A program for demonstrations , operations on complex numbers » »

  Program do demonstracji działań na liczbach zespolonych - ver beta /

 8. Idź do: » »
  Program to make graphs of functions of one variable y = f (x) » »

  Program do robienia wykresów funkcji jednej zmiennej y=f(x).
  » opis »


 9. Idź do: » »
  Program to make graphs of functions set equations parametric x = x (t) and y = y (t) » »

  Program do robienia wykresów funkcji zadanej równaniami
  parametrycznymi x=x(t) i y=y(t). » opis »

 10. Idź do: » »
  A program for making graphs of functions in a polar r = r (x) » »

  Program do robienia wykresów funkcji w układzie biegunowym r=r(x)
  gdzie x kąt mierzony w radianach. » opis »

 11. Idź do: » »
  A program for analysis of a quadratic function » »

  Program do analizy funkcji kwadratowej - ver beta /

 12. Idź do: » »
  A square matrix inversion ,Cholesky , Crout & Dolittle LU Method » »

  Program do odwaracania macierzy przez rozkład na LU
  metodą Choleskiego , Crouta lub Doolittle.
  Dla 3 x 3 mnemotechniczna demonstracja mnożenia macierzy

 13. Idź do: » »
  A Program to demonstrate the basic operations on matrices

  Program do wykonywanie podstawowych operacji na macierzach

 14. Idź do: » »
  A Program to demonstrate the spline type [ver beta]

  Program do interpolacji typu sklejanego 3-go stopnia

 15. Idź do: » »
  The program for solving a determined and overdetermined system of linear equations.

  Program do rozwiązywanie określonego i nadokreślonego układu
  równań liniowych oraz do wyznaczania macierzy odwrotnej,
  w tej wersji do 9-ciu rownań.

 16. Idź do: » »
  The program for drawing in parallel perspective, 3D blocks

  Program do rysowania w perspektywie równoległej
  różnych brył przestrzennych. » opis »

 17. Idź do:
  Gęstość i dystrybuanta prawdopodobieństawa ,
  do wyboru rozkład normalny , chi kwadrat lub (t-Studenta NA) » opis »

 18. Idź do:
  Biblioteka gotowych rysunków do wykorzystania
  z możliwością ich modyfikacji dla własnych potrzeb » opis »