Tematy dyplomów

 
Numer tematu Promotor Tytuł Studia/Stopień Status Rok obrony
Putanowicz Roman Integracja biblioteki SILO z programem Tochnog
Rozwiń
Zadanie polega na zaimplementowaniu modułu wejścia/wyjścia dla programu Tochnog, który będzie korzystał z biblioteki SILO. Minimalne wymagania to możliwość zapisywania rezultatów obliczeń w Tochnog do bazy danych SILO oraz możliwość importu siatek z bazy SILO do programu Tochnog. Wymagane: umiejętność programowania w języku C/C++.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Putanowicz Roman Tochnog examples repository (group project, in English)
Rozwiń
FEM program Tochnog is distributed with 24 described examples (more or less) and 179 not described ones. The aim is to analyse/run/visualise/describe these examples and to create web based repository (on the basis of Trac system) presenting the examples. It can be a group project (3 students at max.) Tools to master: Tochnog, ParaView, Trac, LaTeX.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Porównanie programów do projektowania zakotwień do betonu w zakresie sił wyciągających.
Rozwiń
Celem pracy jest porównanie programów Liebig, Profis (Hilti), Wkręt-Met i ew. innych służących do projektowania zakotwień do betonu według przepisów ETAG 0001 Annex C w zakresie realizacji tychże przepisów oraz traktowania parametrów z aprobat. Będzie to wymagało zapoznania się z przepisami, rozwiązania kilku przykładów analitycznie i porównania wyników z programami.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Projektowanie zakotwień do betonu wg uproszczonych metod EOTA
Rozwiń
Przepisy EOTA do projektowania zakotwień umożliwiają projektowanie wg. uproszczonych metod B i C. Celem pracy jest porównanie wyników z wynikami projektowania metodą A. Pomocne będzie wykorzystanie oprogramowania do projektowania zakotwień firm Liebig i Wkręt-Met.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Modelowanie poziomego kolektora gruntowego do pompy ciepła.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Obliczanie WIN metodą VCCT w programie Calfem.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Obwiednia nośności słupa żelbetowego.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Zestaw testów elementów skończonych 2D.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Zadanie filtracji nieustalonej.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Element obrotowo-symetryczny w programie Calfem.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Obliczanie sił wewnętrznych w przekroju metodą analityczną.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Częstości drgań własnych kładki dla pieszych.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Element trójkątny sześciowęzłowy w programie Calfem.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Postprocessing obliczeń Calfem w programie gmsh.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Matuszak Aleksander Obwiednia nośności belki dwukierunkowo zginanej.
Rozwiń
Brak opisu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Milewski Sławomir Estymacja błędu rozwiązań MES za pomocą MRS - zastosowania w mechanice belek zginanych
Rozwiń
Praca przewiduje zastosowanie estymatorów hierarchicznych typu MES/MRS, do oszacowania błędów rozwiązań zagadnień belkowych. W pracy rozwiązania analityczne (znane bądź nieznane) będą zastępowane wysokiej klasy rozwiązaniami MRS, z aproksymacją podwyższonego rzędu.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Milewski Sławomir Analiza naprężeń w tarczy za pomocą Metody Różnic Skończonych.
Rozwiń
Problematyka pracy obejmuje zastosowanie Metody Różnic Skończonych MRS w wersji klasycznej (dla siatek regularnych) do analizy naprężeń w tarczy. W pracy przewidziano: modyfikację dostarczonych przez opiekuna programów MRS w języku Matlab, stworzenie map, analizę zbieżności rozwiązania, weryfikację wyników dowolnym programem Metody Elementów Skończonych MES (np. Robot).
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Milewski Sławomir Analiza ugięć belek sprężystych za pomocą Metody Różnic Skończonych
Rozwiń
Problematyka pracy obejmuje zastosowanie Metody Różnic Skończonych MRS w wersji klasycznej (dla siatek regularnych) i bezsiatkowej (dla dowolnie nieregularnie rozłożonych węzłów) do analizy ugięcia belek sprężystych. W pracy przewidziano: opracowanie programu MRS w języku Matlab, analizę zbieżności rozwiązania, weryfikację wyników dowolnym programem Metody Elementów Skończonych MES (np. Robot).
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Putanowicz Roman QCAD jako preprocessor MES
Rozwiń
Zadanie polega na rozbudowie programu QCAD o funkcje wymagane z punktu widzenia preprocessingu MES. Programowanie w głównie JavaScript, opcjonalnie C++/Qt
Stacjonarne/I stopień Temat wolny
Pluciński Piotr Wykorzystanie różnych procedur numerycznego całkowania po powierzchni czworokąta w przykładzie statyki tarczy.
Rozwiń
Przy użyciu środowiska MATLAB należy napisać odpowiednie procedury dla całek powierzchniowych z wykorzystaniem różnych metod numerycznych. Następnie wykorzystując te procedury oraz pakiet CALFEM, rozwiązać przykładową tarczę. Celem jest porównanie otrzymanych wyników. Wskazane jest porównanie wyników z obliczeniami z programu ROBOT.
Stacjonarne/I stopień Temat wolny