Matematyka 2 - kolokwium zaliczeniowe

Szanowni Państwo

Dziękuję za udział w dzisiejszym kolokwium. Wyniki - w postaci sumy punktów i ocen - trafią bezpośrednio na listy ocen na tej stronie.

Zadania będą poprawiane przez następujące osoby, w zależności od wariantu:

• dla M = 0 i M = 9: dr hab. Irena Jaworska,
• dla M = 1 i M = 8: mgr Anna Perduta,
• dla M = 2 i M = 7: dr Krzysztof Podleś,
• dla M = 3 i M = 6: dr Marcin Tekieli,
• dla M = 4 i M = 5 + prace nadesłane mailowo: wyżej podpisany.

Kolokwium poprawkowe odbędzie się we wrześniu. Termin proszę ustalić pomiędzy sobą i przesłać mi do wiadomości. Obowiązuje całość materiału. Do drugiego terminu będą mogły przystąpić wszystkie osoby, które przystąpiły do pierwszego terminu i nie uzyskały w jego ramach zaliczenia.

Konsultacje w czasie sesji

Zapraszam w poniedziałki, 9:00-10:30 -  https://us02web.zoom.us/j/84557362436

Met.Komp. - wyniki kol. z dnia 12.06

Szanowni Państwo

Szczegółowa punktacja za zadania podana jest w zał., a ocena z kolokwium znajduje się na listach ocen:

https://apricot.l5.pk.edu.pl/gradeList?courseId=197

Zadania poprawiali:

zad.1 - mgr Anna Perduta (kons. wt 11:00-12:30, czw 11:00-11:45, kontakt przez Elf)

zad.2 - dr Marek Klimczak (kons. podane na stronie, kontakt mailowy)

zad.3 - wyżej podpisany (kons. podane na stronie, kontakt mailowy)

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PK, zostały sprawdzone prace tylko tych osób, które dopisały się do kursu na Elf i przesłały zadania za jego pomocą - poza wyjątkami, gdy jakieś zadanie nie mogło być przesłane z winy tej platformy.

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w czasie sesji poprawkowej, we wrześniu - zdalnie lub tradycyjnie, w zależności od sytuacji. Obowiązuje całość materiału, dodatkowe punkty tracą ważność. Szczegóły, co do sposobu, daty i godziny zostaną ustalone pod koniec sierpnia - proszę Starostów o kontakt w tej sprawie w tym czasie. Do drugiego terminu będą mogły przystąpić wszystkie osoby, które przystąpiły do pierwszego terminu i nie uzyskały w jego ramach zaliczenia.

Attachments:
Download this file (wyniki_kol1_akt.pdf)wyniki_kol1_akt.pdf[ ]403 kB

Met.Komp. II stopień - potok DK/BIM/DUA/BHG

Bardzo proszę o kontakt mailowy te osoby, które powtarzają przedmiot - jest ryzyko, iż nie dotarły do mnie Państwa adresy mailowe z Dziekanatu WIL, a właśnie tą drogą przesyłam bieżące informacje o organizacji wykładów z tego przedmiotu.

Zajęcia on-line

Szanowni Państwo,

tak jak zapowiadałem, od jutra ruszamy z zajęciami on-line (platforma Skype) w porze normalnych zajęć. Przewiduję wykłady na żywo (w trybie udostępniania ekranu), dla poszczególnych grup utworzyłem następujęce "spotkania" Skype:

1. https://join.skype.com/llrlKidciKbh  - konsultacje indywidualne/grupowe, grupy laboratoryjne

2. https://join.skype.com/e1iyTZJjbDkA - wykład Modelling in Revit, CivEng, I st, III rok – cyklicznie we środy o 14.30 (pozostały 3 wykłady)

3. https://join.skype.com/pATH6rwuclpV - wykład, Podstawy BIM, II rok, II st. BIM – cyklicznie we środy co dwa tygodnie (kolejny 25.03)

4. https://join.skype.com/gg9kmkHLcEEp - wykład, GIS, I rok, I st. Transport niestacjonarne

Każdy z Państwa jest proszony na 15 minut przed planowanym wykładem o kliknięcie w odpowiedni dla swojej grupy link i dołączenie do spotkania. Linki są także w moim publicznym kalendarzu Google'a (https://www.tinyurl.com/jjmagiera) oraz wyślę na posiadane maile grupowe lub indywidualne. 

===

Konsultacje (pierwszy z adresów powyżej) - proszę o kontakt w porze konsultacji, wtedy gwarantuję obecność on-line. W miarę możności proszę nie próbować kontaktować się w innych porach, bo nie jestem w stanie zagwarantować obecności 24/7 :)  

Adresu dla konsultacji mogą używać osoby z grupy laboratoryjnej PBIM dla konsultacji wykonywania projektu w REVICIE. Proszę jednak o kontakt w porze zajęć laboratoryjnych.

===

dr inż. Jacek Magiera