konsultacje 26.04, office hours on 26th of April

Konsultacje odbędą się w godz. 13:00 - 14:00.

Office hours will take place from 1 p.m. to 2 p.m.

Konsultacje 25.04

Ze względu na kolokwium z Metod Obliczeniowych odwołuję konsultacje w środę 25.04

Terminy konsultacji w II poł. semestru

Informuję, że od 23.04.br. będę dostępny na konsultacjach we wtorki i czwartki w godz. 11:45-12:30.

stała zmiana terminów konsultacji

Od przyszłego tygodnia (z wyjątkiem 25 IV) moje konsultacje będą  w następujących terminach:

  • wtorek 11.00-11.45
  • środa 11.00-11.45
  • czwartek 9.15-10.00

Zmiana wynika  z konieczności dostosowania terminów do planów zajęć studentów II stopnia.

MO - kolokwium 1, gr.1-4

Kolokwium 1 z Metod Obliczeniowych odbędzie się w środę, 25 kwietnia o godz. 11:00 w 

sali 201 - studenci z nazwiskami zaczynającymi się na A-L;

sali 406 - studenci z nazwiskami zaczynającymi się na M-Ż

Metody Komputerowe - potok DUA-TOB

Zajęcia zaczynają się w następnym tygodniu. Pierwsze laboratoria - poniedziałek 23.04, pierwszy wykład - środa 25.04, godz. 12:45, s.402 WIL.

Organizację zajęć, zasady zaliczenia oraz materiały dydaktyczne znajdą Państwo na stronie przedmiotu:

https://www.l5.pk.edu.pl/~slawek/Met_Komp_2017/index.html

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku przedmiotu Matematyka 2, nie będę na wykładzie sprawdzał obecności. Oznacza to, że na wykład zapraszam przede wszystkim osoby, które chcą posłuchać i się czegoś nauczyć. 

MMiOT, ćw. lab. gr. sK25

Oceny z pierwszej części przedmiotu: D/106705, /D/114514/, D/114521/ - 4.0, pozostałe 3.5

Konsultacje

Szanowni Państwo, 

zawsze aktualne godziny konsultacji na http://tinyurl.com/jjmagiera

dr inż. Jacek Magiera

 

II stopień I rok WIL BUD - potok DUA-TOB, przepisanie ocen z Mat2 i Met.Komp.

Sprawy te proszę załatwić do końca tego tygodnia (Mat2) lub w ostatnim tyg. kwietnia (Met.Komp.) - osobiście po wykładzie, na kons. lub mailowo. W razie, gdyby ocena miała być przepisana z poprzedniego roku (16/17), wystarczy samo zgłoszenie. Gdyby ocena miała być przepisana z lat wcześniejszych, proszę o dostarczenie pisma z Dziekanatu z potwierdzeniem oceny. Po upływie tych terminów, przepisanie nie będzie możliwe.