Seminarium 2014/15/L

  • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 

 12.03.2015 W. Sumelka (PP) Nielokalny model ośrodków ciągłych w ujęciu pochodnych frakcjalnych

 26.03.2015

W. Rachowicz (WFMiI)  Nowe sformułowanie dla nieizotropowych niemal nieściśliwych i niemal nierozciągliwych materiałów hiperelastycznych oraz jego aproksymacja za pomocą wersji mieszanej MES
 23.04.2015  A. Viskovic (Ud'A, Włochy)  
An introduction to the seismic retrofitting strategy for masonry
buildings. Case studies about the analysis of structural behavior of
monuments like Colosseum, Pantheon, Haghia Sophia, Haghia Irene,
Gothic churches and cathedrals

 

 18.06.2015 H. Egner (WM) Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych