Seminarium 2014/15/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2014/15

16.10.2014

A. Urbański,

F. Pachla,

K. Wartak-Dobosz

Implementacja ortotropowego modelu sprężysto-plastycznego z degradacją
materiału do opisu konstrukcji murowych

13.11.2014

W. Cecot Homogenizacja obliczeniowa z zastosowaniem adaptacyjnej MES
27.11.2014  A. Urbański (WIŚ)

Cross-sectional FE analysis of non-linear composite beams under coupled action including torsion and shear

11.12.2014  J. Wojtas (WFMiI) Postprocessing i ocena wiarygodności wyników analizy numerycznej i eksperymentów w wybranych zagadnieniach mechaniki
15.01.2015  J. Jaśkowiec Modelowanie quasi-kruchego pękania z uwzględnieniem przepływu ciepła