Seminarium 2017/18/L

  • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018,
    czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

08.03.2018 Prof. dr hab. inż. Witold Cecot  Podstawy stabilnej i dostosowanej aproksymacji za pomocą metodologii DPG
22.03.2018 dr hab. inż. Tomasz Jankowiak (Politechnika Poznańska) Określanie właściwości materiałów przy dużej prędkości
deformacji
05.04.2018 dr inż. Jan Jaśkowiec  

Trójwymiarowe modelowanie numeryczne płyt i powłok
wielowarstwowych za pomocą dwuwymiarowego obszaru
referencyjnego

19.04.2018 prof. Sébastien Mercier (Universite de Lorraine, Metz) Behavior of porous material under dynamic conditions
10.05.2018 mgr inż. Michał Kołaczkowski Optymalizacja topologii konstrukcji ze względu na minimum przemieszczenia
24.05.2018 dr inż. Mariusz Hebda (L-1) Wyznaczanie nośności elementów konstrukcyjnych z
laminatów FRP z wykorzystaniem własnej metody opartej na sprężystych stanach własnych
07.06.2018

mgr inż. Marzena Mucha

 

mgr inż. Mateusz Dryzek

Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termoplastyczności przy dużych odkształceniach

 

Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowych elementów skończonych