Seminarium 2002/03/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2002/2003

10.10.2002   Zespół Sprawozdanie z 8 konferencji.
17.10.2002 prof. Z. Mendera
mgr K. Kuchta
Sprężysto-plastyczna analiza zachowania się zginanych stalowych belek hybrydowych w świetle badań doświadczalnych.
24.10.2002 prof. R. Grzebieta Modelowanie wypadków samochodowych i bezpieczeństwa dróg.
31.10.2002 prof. G. Szefer Podstawy mechaniki nanomateriałów.
07.11.2002 dr A. Ganczarski Problemy nabytej anizotropii w ujęciu sprzężonej termomechniki uszkodzeń.
14.11.2002 mgr R. Putanowicz Wizualizacja danych i komputerowe prezentacje - wybarane narzędzia.
21.11.2002 dr A. Winnicki Badania w McMaster University.
28.11.2002 mgr T. Koziara Analiza pękania dwuwymiarowych konstrukcji betonowych MES z nieciągłym polem przemieszczeń.
05.12.2002 prof. Z. Waszczyszyn   Neuronowa identyfikacja w zagadnieniach inżynierii lądowej.
12.12.2002 dr hab. K. Stypuła Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budowle.
09.01.2003 dr J. Pamin Termodynamiczne podstawy modeli konstytutywnych. Nieciągła metoda Galerkina.
16.01.2003 mgr J. Jaśkowiec Integracja MES z BMG w dwuwymiarowej analizie propagacji pękania quasi-kruchego.
23.01.2003 mgr J. Krok Klasyfikacja metod bezsiatkowych.