Seminarium 2002/03/L

Semestr letni roku akademickiego 2002/2003

20.02.2003   prof. Cz. Cichoń Opisu korozji zbrojenia w betonie nasyconym chlorkami - sformułowanie problemu
27.02.2003 mgr J. Karolak Modele lepkoplastyczne dla dynamiki konstrukcji betonowych
06.03.2003 dr J. Pamin O linearyzacji zagadnień mechaniki
13.03.2003 prof. Z. Waszczyszyn   O linearyzacji zagadnień mechaniki (c.d.)
03.04.2003 mgr A. Matuszak Tematyka doktoratu
10.04.2003 mgr G.J. Nalepa Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych
08.05.2003 dr P. Mika Koncepcje z referatów generalnych na konferencję ABDM
15.05.2003 mgr A. Stankiewicz Modele stanu krytycznego w gruntach i model Cam-clay
22.05.2003 Dyplomanci w L-5 Tematyka prac dyplomowych
29.05.2003 mgr R. Putanowicz
M. Klamra
Free i Open Software - wybrane zagadnienia
Systemy Wykrywania Włamań w systemach komputerowych