Seminarium 2003/04/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2003/2004

23.10.2003   prof. Z. Waszczyszyn   Krótkie sprawozdanie z konferencji
06.11.2003 mgr G. Midura Użycie dystrybucji Diraca do fizycznie uzasadnionej aproksymacji danych doświadczalnych
13.11.2003 mgr P. Romanowski Model zniszczenia betonu w środowisku agresywnym chemicznie
20.11.2003 prof. J. Sumec;  Some topical problems in biomechanics
27.11.2003 mgr A. Wosatko Modelowanie zarysowania i zamykania rys w betonie
04.12.2003 dr hab. A. Truty
dr A. Urbański
Modelowanie komputerowe zagadnień interakcji konstrukcji inżynierskich z gruntem
11.12.2003 Zespół Wybrane aplikacje grafiki komputerowej
08.01.2004 prof. Z. Waszczyszyn   Neuronowa identyfikacja w problemach mechaniki konstrukcji
15.01.2004 dr J. Jaśkowiec Problemy aproksymacji w bezelementowej metodzie Galerkina
22.01.2004 dr A. Urbański Wprowadzenie do zagadnień homogenizacji ośrodków z mikrostrukturą periodyczną