Seminarium 2003/04/L

Semestr letni roku akademickiego 2003/2004

26.02.2004   dr A. Urbański Zagadnienia homogenizacji ośrodków z mikrostrukturą periodyczną (kontynuacja)
11.03.2004 mgr P. Kowalski Wybrane zagadnienia informatyki - od mikrokontrolera do mikroprocesora
18.03.2004 mgr A. Borowiec Analiza dynamiczna nasyconej warstwy piasku przy użyciu transformat sygnału
25.03.2004 dr J. Pamin Modele gradientowe ośrodka ciągłego w symulacji lokalizacji odkształceń
08.04.2004 - Zebranie Instytutu L-5
15.04.2004 mgr R. Putanowicz System kontroli wersji oprogramowania CVS
22.04.2004 dr hab. W. Ligęza Zagadnienia teoretyczne i konstrukcyjne we wzmacnianych betonowych elementach tarczowych
29.04.2004 dr hab. M. Radwańska   Syntetyczny opis różnych modeli elementów skończonych
06.05.2004 dr J. Kogut Badanie i analiza drgań komunikacyjnych na przykładzie interakcji pociągów TGV z konstrukcją toru i podłożem
13.05.2004 Prof Z. Waszczyszyn
mgr A. Krok
Neuronowe filtry Kalmana
20.05.2004 Studenci V roku MK Prezentacje prac dyplomowych
27.05.2004 dr A. Winnicki Nieliniowa analiza konstrukcji żelbetowych MES
03.06.2004 dr M. Słoński Zastosowanie radialnych funkcji bazowych w problemach regresji i aproksymacji funkcji
24.06.2004 mgr R. Putanowicz Zastosowanie wybranych narzędzi i technologii informatycznych w mechanice komputerowej