Seminarium 2004/05/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2004/2005

14.10.2004   prof. Z. Waszczyszyn
dr J. Pamin
Relacje z konferencji. O modelowaniu MES.
21.10.2004 dr W. Cecot Analiza wybranych zagadnień niesprężystych h-adaptacyjną metodą elementów skończonych
28.10.2004 dr M. Janus-Michalska 1. Model efektywny dla materiałów komórkowych w zakresie liniowo sprężystym
2. Energetyczne kryterium stanów granicznych dla materiałów komórkowych
04.11.2004 dr P. Matysek Współczesne rozwiązania w zakresie projektowania konstrukcji murowych
18.11.2004 prof. E. Maciąg Interakcja układu budynek-podłoże w przypadku drgań parasejsmicznych
25.11.2004 dr J. Pamin Prezentacja sieci doskonałości KMM-NoE
02.12.2004 Zespół Proste przykłady zastosowania pakietu ANSYS
09.12.2004 dr M. Stanuszek Modelowanie ustrojów wiotkich MES
06.01.2005 dr J. Pamin O zjawiskach blokady w MES
13.01.2005 dr hab. A. Seruga Problemy dotyczące projektowania i realizacji zbiorników z betonu sprężonego
20.01.2005 dr A. Winnicki Reakcja alkalia - kruszywo (AAR) w betonie zbrojonym - próba opisu numerycznego
27.01.2005 dr hab. M. Radwańska   Elementy skończone ze specjalnie ulepszonym polem odkształceń (EAS)