Seminarium 2004/05/L

Semestr letni roku akademickiego 2004/2005

24.02.2005 mgr Ł. Kaczmarczyk Wybrane zagadnienia komputerowej homogenizacji.
17.03.2005 dr hab. B. Skoczeń Modelowanie konstytutywne materialow stosowanych w temperaturach bliskich absolutnego zera.
31.03.2005 dr K. Podleś Nielokalny sprężysto-plastyczny model betonu.
07.04.2005 dr hab. M. Piekarczyk    Wykorzystanie rezerwy nadkrytycznej w projektowaniu konstrukcji stalowych.
21.04.2005 mgr A. Stankiewicz Tematyka doktoratu.
28.04.2005 prof. P. Aliawdin Limit analysis of structures under variable loads.
05.05.2005 mgr P. Pluciński Modele matematyczne elektrochemicznej korozji zbrojenia.
12.05.2005 dr E. Pabisek Tematyka bieżących badań.
19.05.2005 Dyplomanci Tematyka prac magisterskich.
02.06.2005 Dyplomanci Tematyka prac magisterskich.
09.06.2005 Dyplomanci Tematyka prac magisterskich.