Seminarium 2005/06/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2005/2006

06.10.2005 dr hab. A. Truty On stabilized finite element methods for fully and partially saturated two-phase media.
13.10.2005 Zespół Sprawozdania z konferencji.
27.10.2005 Dyplomanci Obrony prac magisterskich.
03.11.2005 dr A. Urbański Tematyka habilitacji.
10.11.2005 dr K. Nalepka Badanie sprężystego zachowania się kryształu miedzi przy zastosowaniu modelu kwantowo-mechanicznego.
17.11.2005 dr R. Sieńko Stany graniczne dachowych dźwigarów kablobetonowych po wieloletniej eksploatacji.
24.11.2005 Dyplomanci Obrony prac magisterskich.
01.12.2005 dr hab. M. Radwańska 
dr hab. J. Pamin
Przegląd prac dyplomowych, struktura pracy, zasady cytowania, reguły prezentacji prac naukowych.
15.12.2005 dr R.R. Gajewski (PW) Programowanie obiektowe i obiekty wiedzy w budownictwie.
05.01.2006 mgr A. Wosatko Zastosowanie gradientowej mechaniki uszkodzeń do modelowania i symulacji zarysowania betonu.
12.01.2006 prof. J. Głomb (PŚl) Nowy czas - rola nauki i techniki.
19.01.2006 dr P. Gwoździewicz Zjawiska reologiczne w projektowaniu statycznie niewyznaczalnych ustrojów z betonu sprężonego.
26.01.2006 Dyplomanci Prezentacja planów prac dyplomowych.