Seminarium 2016/17/L

  • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017,
    czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynku WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

 09.03.17 Dr Paweł Szeptyński Rozkład widmowy tensorów sprężystości i jego
zastosowania
 23.03.17 Prof. Ryszard Białecki (PŚl) Metoda właściwej dekompozycji ortogonalnej, jako narzędzie redukcji stopni swobody, modelowania wieloskalowego oraz zadań odwrotnych
 06.04.17 Mgr Marcin Tekieli Zastosowanie pomiarów optycznych w mechanice materiałów i konstrukcji
 20.04.17 Dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Modele mikromechaniczne materiałów niejednorodnych w zakresie nieliniowym
 18.05.17 Prof. A. Urbański, prof. A. Truty, mgr M. Richter (WIŚ) Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu
 01.06.17  Dr Jan Jaśkowiec, dr P. Pluciński Trójwymiarowa numeryczna analiza płyt warstwowych
 08.06.17

Zespół z ArCADiasoft Chudzik sp.j. 

Praca w systemie ArCADia BIM

Archiwum seminariów Instytutu L-5

 

 SEMINARIA ZAKŁADOWE:

L-51 Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii

L-52 Katedra Metod Obliczeniowych w Mechanice