Seminarium 2005/06/L

Semestr letni roku akademickiego 2005/2006

23.02.2006 dr hab. M. Radwańska Poszukiwanie rozwiązań złożonych problemów mechaniki ustrojów powierzchniowych genezą nowych modeli obliczeniowych MES.
16.03.2006 dr W. Gilewski (PW) O kryteriach oceny elementów skończonych. Od belki Timoshenki do płyty o średniej grubości.
23.03.2006 dr M. Słoński Powtórka ze statystyki.
30.03.2006 dr hab. J. German, mgr M. Hebda Podstawy i zastosowania mechaniki pękania w zagadnieniach inżynierskich. Zastosowanie energetycznego kryterium wytężeniowego do analizy wytrzymałościowej kompozytów włóknistych.
20.04.2006 mgr Ł. Kaczmarczyk Numeryczna analiza materiałów z mikrostrukturą.
27.04.2006 dr W. Kopka Kierunki rozwoju CAD dla budownictwa.
11.05.2006 mgr P. Pluciński Numeryczna analiza efektów mechanicznych korozji stali zbrojeniowej w betonie.
18.05.2006 dr J. Jaśkowiec Kontynualno-dyskretna analiza propagacji pękania 2D i 3D.
25.05.2006 dr M. Słoński Wprowadzenie do regresji bayesowskiej.
01.06.2006 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych.
08.06.2006 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych.