Seminarium 2006/07/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007

12.10.2006 prof. W.Karmowski Zastosowanie metod odwrotnych do naprężeniowej metody obliczeniowej w mechanice
19.10.2006 Zespół referentów O trendach badań naukowych w mechanice i inżynierii obliczeniowej.
26.10.2006 Prof. J. Badur Kierunki badań w Zakładzie Siłowni Cieplno-Chemicznych IMP PAN.
09.11.2006 Studenci Obrony prac dyplomowych.
16.11.2006 Dr hab. W. Cecot Dwuskalowe probabilistyczne modelowanie kontaktu i tarcia.
23.11.2006 Dr hab. A. Urbański Budownictwo wodne jako obszar zastosowań metod komputerowych.
30.11.2006 Studenci Obrony prac dyplomowych
07.12.2006 Dr H. Laskowski Optymalne kształtowanie stalowo-betonowych dźwigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania
14.12.2006 Dr W. Derkowski Trwałość zmęczeniowa belek żelbetowych wzmocnionych taśmami kompozytowymi
04.01.2007 Dr P. Kordzikowski Podstawy teorii wytężenia materiałów komórkowych w oparciu o energetyczne kryteria stanów granicznych
11.01.2007 Dr T. Kuboń Właściwości dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań z rdzeniami
25.01.2007 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych