Seminarium 2006/07/L

Semestr letni roku akademickiego 2006/2007

22.02.2007 Mgr M. Marcinek "Cyfrowe źródła informacji dostępne z Biblioteki PK - jak efektywnie korzystać z zasobów"
15.03.2007 Prof. Piotr Witakowski (ITB/AGH) "Zdalne monitorowanie obiektów budowlanych w czasie budowy i eksploatacji"
22.03.2007 Mgr P. Wronka (TRW Polska) "MES i jej zastosowanie przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa firmy TRW"
29.03.2007 Dr hab.
A. Urbański
"Budownictwo wodne jako obszar zastosowań metod komputerowych (c.d.)"
19.04.2007 Dr A. Kwiecień "Badania polimerowych złączy podatnych w aspekcie różnych zastosowań"
26.04.2007 Studenci Obrony prac dyplomowych
17.05.2007 Dr A. Borowiec Dyskretna transformata Fouriera i falki
24.05.2007 Dr D. Kędzior "Trójwymiarowe zagadnienie kontaktowe ciał sprężystych przy dużych deformacjach"
31.05.2007 Dr hab. J. Pamin "Termodynamiczne aspekty modeli konstytutywnych"
14.06.2007 Dyplomanci z MK Prezentacja projektów dyplomowych