Seminarium 2007/08/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2007/2008

11.10.2007 dr K. Sternik (PŚl) Nieliniowość fizyczna gruntów w ujęciu teorii stanu krytycznego i powierzchni ograniczającej
18.10.2007 prof. W. Rachowicz Adaptacyjna metoda elementów skończonych typu hp w nauce i technice
25.10.2007 prof. K. Stypuła Rola i miejsce ochrony środowiska w budownictwie
08.11.2007 prof. Z. Waszczyszyn Wybrane problemy analizy wyników badań: regresja, regularyzacja, sieci neuronowe.
15.11.2007 dr R. Putanowicz Wprowadzenie do wizualizacji przy użyciu systemu OpenDX
29.11.2007 mgr M. Serafin Podstawy teorii homogenizacji ośrodków niejednorodnych
06.12.2007 dr Ł. Madej (AGH) Modelowanie wieloskalowe w zastosowaniu do symulacji lokalizacji odkształcenia w procesach plastycznej przeróbki
13.12.2007 dr Ł. Kaczmarczyk Od dwuskalowej do dwusiatkowej analizy materiałów niejednorodnych, podejście dla materiałów kruchych
03.01.2008 prof. Z. Mendera Przyczyny katastrofy budowlanej hali MTK w Chorzowie
10.01.2008 Zespół z DATACOMP Prezentacja systemu 3D do wspomagania modelowania i tworzenia rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych i żelbetowych firmy GRAITEC, Francja
24.01.2008 mgr M. Sitek (PW) Warunek "inf-sup" i jego numeryczna ewaluacja w belkowych, płytowych i powłokowych elementach skończonych