Seminarium 2008/09/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2008/2009

09.10.08 dr A. Matuszak Dyskusja nt. prac Rady Wydziału i organizacji dydakktyki (wewnętrzne)
16.10.08 mgr S. Milewski,
prof. J. Orkisz
Higher Order Approximation in the Meshless Finite Difference Method - state of the art
23.10.08 dr M.Pazdanowski,
mgr I. Jaworska
Referaty przedstawione na kongresie ECCOMAS-WCCM 2008 w Wenecji
30.10.08 mgr M. Serafin,
dr A. Stankiewicz
Referaty przedstawione na kongresie ECCOMAS-WCCM 2008 i konferencji Solmech2008
06.11.08 dr hab. J. Pamin Referat przedstawiony na konferencji Solmech2008
13.11.08 dr A. Wosatko Referaty przedstawione na kongresie ECCOMAS-WCCM 2008 i konferencji AMCM2008
20.11.08 dr hab. A. Winnicki Modelowanie betonu w skali mezo
27.11.08 mgr M. German Analiza numeryczna korozji chlorkowej elementów żelbetowych
04.12.08 dr hab. W. Karmowski Rozważania na temat podstaw mechaniki continuum
18.12.08 prof. Z. Waszczyszyn Wnioskowanie bayesowskie jako komponent obliczeniowych, hybrydowych systemów obliczeniowych
08.01.09 dr T. Krykowski (PŚl) Modelowanie MES degradacji otuliny wywołanej korozją zbrojenia w żelbecie
22.01.09 mgr S. Milewski O modelowaniu 3D tras kolejowych