Seminarium 2009/10/L


Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

25.02. dr hab. E. Pabisek Podstawy przedziałowej Metody Elementów Skończonych
04.03. dr M. Słoński Projektowanie zakotwień do betonu według przepisów EOTA: ETAG i TR29
25.03. dr P. Mika Tutorial ABAQUSa
08.04. dr A. Matuszak, dr R. Putanowicz Kontrola wersji i praca grupowa
15.04. dr M. Grodecki Problemy modelowania komputerowego zagadnień statyki ścianek szczelnych
22.04. dr hab. A. John (PŚl) Wybrane problemy numerycznego modelowania struktur biomechanicznych
29.04. dr M. Jakubek Łańcuchy Markowa w statystyce
13.05. dr hab. W. Cecot Aproksymacja typu mixed dla liniowej sprężystości
27.05. dr T. Krykowski (PŚl) Zastosowanie MES do analizy pękania otuliny - weryfikacja numeryczna badań doświadczalnych