Seminarium 2010/11/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011

07.10. Dr hab. A. Truty (WIŚ) Hardening Soil model and its application to static soil-structure interaction problems
21.10. Dr P. Romanowicz (WM) Zastosowanie hipotez wieloosiowego zmęczenia wysokocyklowego w analizie elementów maszyn
04.11. Dr G. Widłak (WM) Analiza lokalnej adaptacji plastycznej reaktora grubościennego poddanego obciążeniom cieplno-mechanicznym
18.11. Dr hab. W. Karmowski Fizyczne podstawy mechaniki pękania
02.12. Mgr B. Wcisło Nowoczesne mosty zespolone stalowo-betonowe i ich projektowanie w ujęciu Eurokodów
16.12. Mgr E. Pięciorak Analiza współpracy blachy trapezowej z płatwiami zimnogiętymi
13.01. Mgr M. Serafin, dr hab. W. Cecot Oszacownie błędu modelowania w homogenizacji komputerowej