Seminarium 2010/11/L

03.03.11 Dr S. Milewski Analiza ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła za pomocą MES i BMRS w programie HEAT MIL
17.03.11 Dr S. Milewski Analiza nieustalonego przepływu ciepła za pomocą MES i BMRS w programie HEAT MIL (kontynuacja)
31.03.11

Prof. Z. Waszczyszyn (PRz),

dr hab. E. Pabisek (PK),

dr B. Miller (PRz),
dr J. Kaliszuk (UZ),

dr M. Kłos (PRz)

Hybrydowe systemy obliczeniowe w mechanice konstrukcji i materiałów
14.04.11 Prof. J. Leszczyński (PCz) Wprowadzenie do mechaniki niecałkowitego rzędu. Modelowanie układów złożonych.
28.04.11 Dr R. Putanowicz Programowanie z wykorzystaniem środowiska FEMDK - przykład obliczeń adaptacyjnych
19.05.11 Dr H. Ciurej (L-4) Wielokryterialna optymalizacja masowych tłumikow drgań - sformułowanie teoretyczne
16.06.11 P. Milczarek, M. Wszołek, prof. A. Urbański, dr K. Ryż   Modelowanie komputerowe statyki wiaduktu kolejowego o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych przy obciążeniach w fazie budowy i eksploatacji