Seminarium 2011/12/Z

Semestr zimowy roku akademickiego 2011/2012

13.10.11 S. Koczubiej (PŚw) Model powłokowo-belkowy MES w analizie statycznej i stateczności konstrukcji o prętach cienkościennych otwartych
27.10.11 M. Detka (PŚw) Konsekwentna metoda R-funkcji
10.11.11 Ł. Woliński (NeoStrain) Nowoczesne metody monitorowania konstrukcji
24.11.11 M. German, B. Wcisło, M. Klimczak Referaty z 18th Inter-Institute Seminar w Budapeszcie
08.12.11 J. Kucwaj (F-3) Generatory siatek i ich zastosowanie do adaptacyjnego rozwiązywania zagadnień brzegowych
12.01.12 M. Zych (L-1) Analiza pracy ścian zbiorników żelbetowych we wczesnym okresie dojrzewania betonu, w aspekcie ich wodoszczelności
26.01.12 M. Stojek Podejście typu Trefftza w zagadnieniach propagacji fal