Seminarium 2012/13/Z


Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013

25.10.12 dr hab. J. Pamin Podstawy obliczeniowej termoplastyczności
08.11.12 dr J. Jaśkowiec Konsystentna analiza rysy kohezyjnej w 2D i 3D w XFEM
22.11.12 prof. W. Glabisz (PWr) Falki i pakiety falkowe w wybranych zagadnieniach mechaniki stosowanej i teoretycznej
13.12.12 mgr M. Serafin Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych
20.12.12 dr J. Magiera Interpretacja danych doświadczalnych metodą aproksymacji fizycznie uzasadnionej, analiza błędu i zastosowania
10.01.13 dr M. Słoński, mgr M. Tekieli Filtry cząsteczkowe w zagadnieniach identyfikacji parametrycznej
24.01.13 dr R. Putanowicz Programowanie generacji i przetwarzania siatek. Aspekty praktyczne.