Seminarium 2012/13/L

Semestr letni roku akademickiego 2012/2013

21.02.13 A. Kociołek, V. Štembera, M. Król, A. Nalepka (Dlubal) Modelowanie konstrukcji w programie Rfem
04.04.13 dr K. Koziński Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości
18.04.13 dr hab. A. Winnicki Multiscale modelling of concrete
09.05.13 dr hab. W. Kuś (PŚl) Optymalizacja i identyfikacja w zagadnieniach wieloskalowych
23.05.13 mgr M. Głowacki Analiza wybranych koncepcji poprawy efektywności algorytmów ewolucyjnych
06.06.13 dr P. Stąpór (PŚw)

Modelowanie wzrostu rysy w ośrodku liniowo-sprężystym rozszerzoną metodą elementów skończonych (XFEM)

02.07.13 prof. L. Demkowicz (ICES) Discontinuous Petrov Galerkin Method (DPG) with Optimal Test Functions