Seminarium 2016/17/Z

  • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

13.10.2016 Dr J. Jaśkowiec Arbitrary elements and very high-order elements in thermal and elasticity problems
27.10.2016  Dr P. Kozioł (L-2)  Droga szynowa jako konstrukcja o właściwościach nieliniowych i stochastycznych
10.11.2016 Dr A. Tomana (Datacomp) BIM 3D+ Wybrane problemy projektowania poza geometrycznego
24.11.2016 Prof. W. Cecot Wieloskalowa MES (MsFEM) wyższego stopnia dla sformułowań
przemieszczeniowych i mieszanych
15.12.2016 Mgr M. Klimczak Homogenizacja numeryczna hp^2 w modelowaniu nieperiodycznych materiałów lepkosprężystych
12.01.2017 Mgr M. German Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements
19.01.2017 Dr J. Magiera Nowe analizy stanów resztkowych w szynach kolejowych na podstawie danych neutronograficznych