Publikacje Zakładu L-51 od roku 2013

2019

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Pluciński P., Jaśkowiec J. Thermo-mechanical modelling of laminated glass with the use of two-dimensional in-plane mesh, Composite Structures, 207, p. 935-948, 2019. DOI 10.1016/j.compstruct.2018.09.012 (A 35p.)

 2. Perduta A., Putanowicz R., Tools and techniques for building models for isogeometric analysis, Advances in Engineering Software, 127, p. 70-81, 2019. DOI 10.1016/j.advengsoft.2018.10.008 (A 30p.)

 3. Rodacki K., Tekieli M., Furtak K., Contactless optical measurement methods for glass beams and composite timber-glass I-beams, Measurement, 134:662-672, 2019. DOI 10.1016/j.measurement.2018.09.061 (A 30p.)

2018

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., Very high order discontinuous Galerkin method in elliptic problems, Computational Mechanics, 62(1):1-21, 2018. DOI 10.1007/s00466-017-1479-z (A 45p)

 2. Jaśkowiec J., Pluciński P., Discontinuous Galerkin method in numerical simulation of two-dimensional thermoelasticity problem with single stabilization parameter, Advances in Engineering Software, 122:62-80, 2018. (A 30p.)

 3. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Instabilities in membrane tension: Parametric study for large strain thermoplasticity , Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18(4):1055-1067, 2018. DOI 10.1016/j.acme.2018.01.008 (A 30p.)

 4. Kwiecień A., Krajewski P., Hojdys Ł., Tekieli M., Słoński M., Flexible adhesive in composite-to-brick strengthening—experimental and numerical study, Polymers, 10(4), 356 (23 pages), 2018. DOI 10.3390/polym10040356 (A 40p.).

 5. Wosatko A., Genikomsou A., Pamin J., Polak M.A., Winnicki A., Examinaton of two regularized damage-plastcity models for concrete with regard to crack closing, Engineering Fracture Mechanics, 194, 190-211, 2018. DOI 10.1016/j.engfracmech.2018.03.002 (A 35p.)

 6. Milewski S., Putanowicz R., Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, Computers and Mathematics with Applications, article in press, accepted 10 October 2018. DOI 10.1016/j.camwa.2018.10.016( A 40p.)

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM2017 - AIP Conference Proceedings, 1922, 2018.  (Wos, Scopus):

 1. German M., Pamin J., Numerical model of RC beam response to corrosion, pp. 090002-1 - 090002-8.
 2. Matuszak A.Pluciński P., A compact algorithm for semi-analytical computing of internal forces in RC cross-section, pp. 130008-1 - 130008-12.
 3. Mucha M.Wcisło B., Pamin J., Shear banding in large strain plasticity – influence of specimen dimensions, pp. 1400010-1 - 1400010-8.
 4. Perduta A.Putanowicz R., Data structures supporting multi-region adaptive isogeometric analysis, pp. 040003-1 - 040003-9.
 5. Seręga S., Wosatko A., Numerical prediction for fire resistance of RC beams, pp. 130001-1 - 130001-10. 
 6. Wcisło B.Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Numerical analysis of ellipticity condition for large strain plasticity, pp. 140008-1–14008-8.

Inne:

 1. Zdanowicz Ł., Kwiecień A., Tekieli M., Seręga S., Interaction of polymer flexible joint with concrete elements in an uniaxial tensile test, High tech concrete : where technology and engineering meet : proceedings of the 2017 fib Symposium, pp. 1049-1057, 2018. (Scopus)

 2. Kogut J., Tekieli M., Application of the digital image correlation method in the study of cohesive coarse soil deformations, E3S Web of Conferences, Vol. 36, 03003, 8 pages, 2018. (Scopus)

 3. Tekieli. M., Kijania-Kontak M., Winnicki A., Experimental study of elastic modulus using standard tests and optical measurements, Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, 29-31 August 2018, Prague, Czech Republic, p. 715-722, 2018. (Scopus)

 4. Wosatko A., Pamin J., Winnicki A., Numerical predicton of deterministc size efect in concrete bars and beams, Proc. Int. Conf. Computatonal Modelling of Concrete Structures EURO-C 2018, Taylor and Francis, p. 447-456, 2018. (indeksacja w drodze)

 5. Jaśkowiec J., Cohesive crack model in discontinuous Galerkin method, Proc. Int. Conf. Computational Modelling of Concrete and Concrete Structures EURO-C 2018, Taylor and Francis, p. 473-480, 2018. (indeksacja w drodze)

 6. Winnicki A., Wosatko A., Szczecina M., Deterministc size efect in concrete simulated with two viscoplastic models, 6th European Conference on Computatonal Mechanics (ECCM 6) and 7th European Conference on Computatonal Fluid Dynamics (ECFD 7), Glasgow, 2018, abstract 1 page http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/fileabstract/a1811.pdf, 8 pages (indeksacja w drodze)

Referaty konferencyjne:

 1. Czwakiel K., Tekieli M., Putanowicz R., Hager I., Using Digital Image Corelation in Assessment of Anisotropy of Strength Properties of 3D Printed Specimens. 2nd International Conference on 3D Printing Technology and Innovations, 19-20.03.2018, London, United Kingdom, 12 pages.

 2. Jaśkowiec J.,, Trójwymiarowe modelowanie numeryczne płyt i powłok wielowarstwowych za pomoca dwuwymiarowego obszaru referencyjnego, 57. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Ustroń, 24–28.02.2018, 1 page.

 3. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Analytical-numerical analysis of ellipticity for large strain thermo-plasticity, 6th European Conference on Computatonal Mechanics (ECCM 6) and 7th European Conference on Computatonal Fluid Dynamics (ECFD 7), Glasgow, 11-15.06.2018, 1 page http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/fileabstract/a1418.pdf.

 1. Jaśkowiec J., Numerical integration in high order polygonal elements, Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics ETAMM 2018, Cracow, Poland, 18-22.06.2018, 1 page.

 2. Jaśkowiec J., Error Estimation in Discontinuous Galerkin Method with Polygonal Finite Elements, 13th World Congress on Computational Mechanics WCCM2018, New York, USA, 22-27.06.2018, 1 page.

 3. Jaśkowiec J., Mesh adaptation in very high order discontinuous Galerkin method, International Conference on Spectral and High order Method ICOSAHOM 2018, London, United Kingdom, 9-13.07.2018, 1 page.

 4. Mucha M., Wcisło B., Pamin J., Regularized large strain elasto-plasticity: simulation of a propagative instability, 41st Solid Mechanics Conference (SOLMECH 2018), Warsaw, 27-31.08.2018, 2 pages. http://solmech2018.ippt.pan.pl/abstracts/0233.pdf

 5. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Ellipticity of large strain thermo-plasticity: theory and numerical analysis, 41st Solid Mechanics Conference (SOLMECH 2018), Warsaw, 27-31.08.2018, 2 pages. http://solmech2018.ippt.pan.pl/abstracts/0250.pdf

 6. Wosatko A., Winnicki A., Pamin J., Numerical Simulations of Advanced Problems in Concrete Mechanics, XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018, Mikołajki, 16-19.10.2018, streszczenie 2 str., 2018. www.tki.wat.edu.pl/2018/referaty.html

Rozdziały w monografiach:

 1. Rewers I., Tekieli M., DIC method as an extension of standard measurement methods on the example of a reinforced concrete beam subjected to bending, Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych, pp. 91-104 2018, SKNKŻ Conkret, Kraków, 2018.

 2. Jaśkowiec J., Pluciński P., Modelling of heat conduction in multi-layered shells on planar mesh, in Pietraszkiewicz W. (ed.), Proceedings of the 11th International Conference Shell Structures: Theory and Applications (SSTA 2017), CRC Press/Balkema, p. 97-100, 2018.

 2017

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., A model for heat transfer in cohesive cracks, Computers & Structures, 180(C), pp. 89-103, 2017. DOI 10.1016/j.compstruc.2016.01.009 (A 40p)
 2. Jaśkowiec J., Application of discontinuous Galerkin method to mechanical 2D problem with arbitrary polygonal and very high-order finite elements, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,  21 stron, 2017. DOI 10.1016/j.cma.2017.05.029. (A 45p)
 3. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional modelling of heat conduction in laminated plates with the use of a two-dimensional numerical model, Composite Structures, 26 stron, 2017. DOI 10.1016/j.compstruct.2017.03.046 (A 35p)
 4. Jaśkowiec J., Pluciński P., Stankiewicz A., Cichoń Cz., Three-dimensional modelling of laminated glass bending on two-dimensional in-plane mesh, Composites. Part B, Engineering, 38 stron, 2017. DOI 10.1016/j.compositesb.2017.03.008 (A 45p)
 5. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Gradient-enhanced large strain thermoplasticity with automatic linearization and localization simulations, Journal of Mechanics of Materials and Structures, 12(1), pp. 123-146, DOI 10.2140/jomms.2017.12.123, 2017. (A 20p)
 6. Tekieli M., De Santis S., de Felice G., Kwiecień A., Roscini F., Application of Digital Image Correlation to composite reinforcements testing, Composite Structures, 160, pp. 670-688, 2017, DOI 10.1016/j.compstruct.2016.10.096 (A 35p)
 7. Wcisło B., Pamin J., Local and non-local thermomechanical modeling of elastic-plastic materials undergoing large strains, International Journal for Numerical Methods in Engineering,  109, pp. 102-124, 2017. DOI 10.1002/nme.5280 (A 40p)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Małek M., Wosatko A., Współpraca wybranych programów inżynierskich w kontekście technologii BIM i analizy statycznej MES, Przegląd Budowlany, 4, pp. 18-24, 2017. (B 5p)
 2. Mucha M., Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM, Rynek Instalacyjny, 25(11), pp. 75-77, 2017. (B 6p)
 3. Mucha Z., Mikosz J., Mucha M., Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 91(11), pp. 429-432, wcześniej referat w Niezawodność, bezpieczeństwo 2017Mat. konf.: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska, Dobczyce, 29-30.06.2017, 2017. (B 11p)

Książki:

 1. Radwańska M., Stankiewicz A., Wosatko A., Pamin J., Plate and Shell Structures. Selected Analytical and Finite Element Solutions, John Wiley & Sons, 440 stron,  2017. 

Prace doktorskie:

 1. Wcisło B., Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement, rozprawa doktorska, Kraków, 2017. 

Rozdziały w monografiach:

 1. Kijania-Kontak M., Tekieli M., Badania właściwości betonu z wykorzystaniem metod normowych i pomiarów optycznych, W: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2017, pp. 32-42, Kraków, 2017.
 2. Mucha Z., Mikosz J., Mucha M., Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku, Niezawodność, bezpieczeństwo 2017, Mat. konf.: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska, Dobczyce, 29-30.06.2017, 7 stron,  2017. 

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Łątka D., Tekieli M., Contactless method of measuring displacement in the study of brick prisms, Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, pp. 519-524, 2017. (Scopus) 
 2. Kisała D., Tekieli M., Experimental study on welded headed studs used in steel plate-concrete composite structures compared with contactless method of measuring displacement, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, p. 1-10, 2017.

Referaty konferencyjne:

22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM2017, Lublin 13-16.09.2017:

 1. German M., Pamin J., Numerical model of RC beam response to corrosion, pp. MS08-3 - MS08-4. 
 2. Jaśkowiec J., Local discontinuous Galerkin method with arbitrary polygonal finite elements, pp. MS05-9 - MS05-10. 
 3. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional analysis of sandwich plates with functionally graded cores using a two-dimensional numerical model, pp. MS04-3 - MS04-4.
 4. Jaśkowiec J., Pluciński P., Stankiewicz A., Three-dimensional analysis of free vibrations in homogeneous and laminated plates using two-dimensional numerical model, pp. MS09-31 - MS09-32.
 5. Matuszak A., Pluciński P., A compact algorithm for semi-analytical computing of internal forces in RC cross-section, pp. MS12-13 - MS12-14.
 6. Mucha M., Wcisło B., Wrona M., Pamin J., Shear banding in large strain plasticity – influence of specimen dimensions, pp. MS13-35 - MS13-36.
 7. Perduta A., Putanowicz R., Data structures supporting multi-region adaptive isogeometric analysis, pp. MS03-17 - MS03-18.
 8. Seręga S., Wosatko A., Numerical prediction for fire resistance of RC beams, pp. MS12-5 - MS12-6. 
 9. Wcisło B., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Menzel A., Numerical analysis of ellipticity condition for large strain plasticity, pp. MS13-29 - MS13-30. 

Inne: 

 1. Wcisło B., Pamin J., Regularization of large strain thermoplasticity and its implementation in Ace packages, Proc. Research Challenges in Mechanics RCM 2017, short paper (3 pages), Hannover (2017).

 2. Pamin J., Wcisło B., Kowalczyk-Gajewska K., Consequences of softening in geometrically nonlinear thermoplasticity, Interaction of Applied Mathematics and Mechanics Conference, Paris, 9-11.05.2017, 1 page.

 3. Jarno Ł., Pamin J., FEM modeling of concrete-concrete contact zone in construction stage analysis of composite bridge girders, VIII Polish Conference of Bridge Engineers infraMOST, Wisła,18-19.05.2017, 8 pages.

 4. Waszczyszyn Z., Słoński M., Pabisek E., Nazarko P., Neural network based hybrid computational system for identification of elastic thin plates parameters using Lamb waves propagation, 4th ECCOMAS Thematic Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2017, Rzeszów-Krasiczyn, Poland, 31.05-02.06.2017, 2 pages.

 5. Jaśkowiec J., Pluciński P., Thermo-mechanical modelling of laminated glass by two-dimensional in-plane mesh. 11th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X 2017, Vienna, Austria, 3-6.07.2017, 2 pages.

 6. Jaśkowiec J.Pluciński P., Selected coupled thermo-mechanical problems solved by discontinuous Galerkin method on polygonal meshes. COMPLAS 2017 : XIV International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications, Barcelona, Spain, 5-7.09.2017, 1 page.

 7. Kwiecień A., Tekieli M.Słoński M., Hojdys Ł., Krajewski P., DIC and numerical analysis of polymer flexible adhesive in composite-to-brick strengthening, SMAR 2017 : Fourth Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Zurich, Switzerland, 13-15.09.2017, 8 pages.

Rozdziały w monografiach:

 1. Kijania-Kontak M., Tekieli M., Badania właściwości betonu z wykorzystaniem metod normowych i pomiarów optycznych, W: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2017, pp. 32-42, SKNKŻ Conkret, Kraków, 2017.

 2. Mróz K., Hager I., Tekieli M., Effect of cold rim on extent and type of concrete fire spalling, 5th International Workshop on Concrete Spalling, Boras, Sweden, 12-13.09.2017, pp. 51-62.

 3. Hager I., Czwakiel K., Putanowicz R., Tekieli M., Anisotropy of 3D printed materials in tension: testing protocol and chain of activities. Sixth International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering - ACSEE 2017, Rome, Italy, 9-10.12.2017, pp. 21-25.

 

2016

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., Pluciński P., Stankiewicz A., Discontinuous Galerkin method with arbitrary polygonal finite elements, Finite Elements in Analysis and Design, 120, pp. 1-17, 2016, DOI 10.1016/j.finel.2016.06.004 (A 40p)
 2. Jaśkowiec J., Milewski S., Coupling finite element method with meshless finite difference method in thermomechanical problems, Computers & Mathematics with Applications, 72(9), pp.2259-2279, 2016 (A 40p)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Jaśkowiec J. The hp nonconforming mesh refinement in discontinuous Galerkin finite element method based on Zienkiewicz-Zhu error estimation, CAMES, 23(1), pp. 43-67, 2016 (B 14p)
 2. Jaśkowiec J. The discontinuous Galerkin method with higher degree finite difference compatibility conditions and arbitrary local and global basis functions, CAMES, 23(2/3), pp. 109-132, 2016 (B 14p)
 3. Mucha Z., Mucha M., Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków, Rynek Instalacyjny, 12, pp. 75-78, 2016. (B 6p)
 4. Wcisło, B., Simulations of thermal softening in large strain thermoplasticity, Engineering Transactions, 64(4), pp. 563-572, 2016. (B 15p)

Prace doktorskie:

 1. German M., Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements, rozprawa doktorska, Kraków, 2016. 

Rozdziały w monografiach:

 1. Łątka D., Tekieli M., Health monitoring of existing structures using selected diagnostic tests and optical measurement methods, in J. Mikuła, K. Koroniejenko (Eds), Diagnosis and material issues in the 20th century architecture, Monograph 537, pp. 141-148, Cracow University of Technology, ISSN 0860-097X, Cracow, 2016.

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Hager I., Golonka A., Putanowicz R., 3D printing of buildings and building components as the future of sustainable construction?,International Conference on Ecology and New Building Materials and Products ICEBMP 2016, Procedia Engineering, Vol. 151, pp. 292-299, 2016. (WoS,Scopus)
 2. Perduta A., Putanowicz R., Using OpenDX to teach the concept of visualization pipeline, Proceedings of CSE-EUC-DCABES 2016 Conference, Paris, France, IEEE, pp. 687-693, 2016, DOI 10.1109/CSE-EUC-DCABES.2016.262, 2016.(Scopus)
 3. Perduta A., Putanowicz R., Data structure for supporting patch refinement in adaptive isogeometric analysis, Proceedings of CSE-EUC-DCABES 2016 Conference, Paris, France, IEEE, pp. 673-676, 2016, DOI 10.1109/EUC-DCABES.2016.259, 2016.(Scopus)
 4. Łątka D., Tekieli M., Contactless method of measuring displacement in the study of brick prisms, in M.A. Ali, P. Platko (Eds) Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic, CRC Press, 2016. (Scopus)

 Referaty konferencyjne:

 1. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional modelling of heat conduction in laminated plate by two-dimensional numerical model, 10th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting ACE-X 2016, Split, Croatia, 3-6.07.2016, abstract 1 page, 2016.
 2. Jaśkowiec J. Very High-Order Elements in Thermal and Mechanical Problems, Proc. 40th Solid Mechanics Conference SolMech, Warsaw, 29.08.-2.09.2016,paper no. 96, abstract 2 pages published at http://solmech2016.ippt.pan.pl/table/abstracts.html, 2016.
 3. Jaśkowiec J., Pluciński P., Three-dimensional numerical modelling of heat conduction in curved laminated glass, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, streszczenie 2 str., 2016.
 4. Pamin J., Wcisło B., Examination of instabilities in large strain thermoplasticity, 12th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XII) and 6th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics (APCOM VI), Seoul, 24-29.07.2016, paper no. 151964 in MS 604, abstract 1 page published at wccm2016.org/wp, 2016.
 5. Pamin J., Stankiewicz A., Wcisło B., Wosatko A., Simulation of instabilities in plasticity and thermo-plasticity, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016, Teresin k. Sochaczewa, 18-21.10.2016, referat plenarny, streszczenie 2 str., 2016.
 6. Wcisło B., Pamin J., Menzel A., Simulations of thermal softening in large strain thermoplasticity with degradation, Proc. 40th Solid Mechanics Conference SolMech, Warsaw, 29.08.-2.09.2016,paper no. 173, abstract 2 pages published at http://solmech2016.ippt.pan.pl/table/abstracts.html, 2016.
 7. Wcisło B., Mucha M., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K., Large strain thermo-elasto-plasticity: simulation of shear banding for different stress states, Proc. 40th Solid Mechanics Conference SolMech, Warsaw, 29.08.-2.09.2016, keynote paper no. 169, abstract 2 pages published at http://solmech2016.ippt.pan.pl/table/abstracts.html, 2016.

 

2015

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1.  German M., Pamin J., FEM simulations of cracking in RC beams due to corrosion progress, Archives of Civil and Mechanical Engineering, doi:10.1016/j.acme.2014.12.010, 15(4), pp. 1160-1172, 2015 (A 30p.)
 2. Jaśkowiec J., Milewski S., The effective interface approach for coupling of the FE and meshless FD methods and applying essential boundary conditions, Computers & Mathematics with Applications, 70(5), 962-979, 2015. (A 40p.)
 3. Jaśkowiec J., Pluciński, P., Pamin. J., Thermo-mechanical XFEM-type modeling of laminated structure with thin inner layer, Engineering Structures, 100, pp. 511-521, 2015 (A 35p.)
 4. Jaśkowiec J., Three-dimensional analysis of a cohesive crack coupled with heat flux through the crack, Advances in Engineering Software, 89, doi:10.1016/j.advengsoft.2014.12.012, pp.98-107, 2015 (A 30p.)
 5. Magoulès F., Cheik Ahamed A.-K., Putanowicz R., Auto-tuned Krylov methods on cluster of graphics processing unit, International Journal of Computer Mathematics, 92(6), pp.1222-1250, 2015. (A 20p.)
 6. Magoulès F., Cheik Ahamed A.-K.,Putanowicz R., Optimized Schwarz method without overlap for the gravitational potential equation on cluster of graphics processing unit, International Journal of Computer Mathematics, 93(6), pp. 955-980, 2015, DOI 10.1080/00207160.2015.1011628. (A 20p)
 7. Pabisek E., Waszczyszyn Z.,Identification of thin elastic isotropic parameters applying Guided Wave Measurement and Artificial Neural Networks, Mechanical Systems and Signal Processing, 64-65, pp. 403-412, 2015. (A 40p.)
 8. Wosatko A., Pamin J., Polak M.A., Application of Damage-Plasticity Models in Finite Element Analysis of Punching Shear, Computers & Structures, doi: 10.1016/j.compstruc.2015.01.008, 151, pp. 73-85, 2015 (A 40p.)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Jaśkowiec J., Discontinuous Galerkin method on reference domain, CAMES, 22(2), pp. 177-204, 2015. (B 14p.)
 2. Magoulès, F., Cheik Ahamed, A..-K., Putanowicz, R., Fast iterative solvers for large compressed-sparse row linear systems on graphics processing unit, Pollack Periodica, 10(1), pp. 3-18, 2015.
 3. Matuszak, A., Errors of stress numerical integration for cross-sections with straight and curved boundaries, CAMES, 22(2), pp. 153-176, 2015. (B 14p.)
 4. Mika P., The method of determining the surrender value of water supply and sewage systems, Świat Nieruchomości (World of Real Estate Journal), 94(4), pp. 17-22, 2015. (B 10p.)
 5. Mika P., Influence of exponent in damage evolution equation on the accuracy of damage modelling in brittle materials, Engineering Transactions, 63(4), pp. 463-479, 2015. (B 15p.)
 6. Stankiewicz A. Imperfection sensitivity of shear banding in gradient-dependent Cam-clay plasticity model, CAMES, 22(2), pp.115-139, 2015. (B 14p.)
 7. Gwoździewicz P., Jarno Ł., Pamin J., Accounting for time-dependent effects in the construction stage FEM analysis of composite pre-stressed bridge girders, Technical Transactions, Series Civil Engineering 3-B/2015, pp. 77-88, 2016, first presented at Conf. on Prestressed Structures, Kraków, 2015. (B 13p.)
 8. Michalski Ł., Habura M., Tekieli M., Systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu, Transport Miejski i Regionalny, R. 33, Nr 12, pp. 18-24, 2015 (B 7p).

Rozdziały w monografiach:

 1. Pamin J., Stankiewicz A., Wosatko A.  Gradient-enhanced Finite Element Modelling of cohesive soil and concrete, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp. 43-64, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 2. Pamin J., Winnicki A., Obliczeniowe modele materiałów: sprężystość, plastyczność, zarysowanie, Rozdz. 9 w A. Garstecki i in. (ed.), Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim, Studia z zakresu inżynierii nr 92, pp.237-256, KILiW PAN, Warsaw 2015.
 3. Pamin J., Winnicki A., Obliczeniowe modele materiałów: uszkodzenie, lokalizacja odkształceń, przykłady , Rozdz. 10 w A. Garstecki i in. (ed.), Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim, Studia z zakresu inżynierii nr 92, s. 259-278 KILiW PAN, Warsaw 2015.
 4. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji parametrów materiału sprężysto-plastycznego. Wybrane problem techniki – Młodzi dla techniki 2015, s. 86-96, Wyd. Politechnika Warszawska, Warszawa 2015.
 5. Radwańska M., Stankiewicz A., Wosatko A., Numerical aspects of FEM analysis of plates and shells, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W.Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp. 125-142, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 6. Stankiewicz A., Jaśkowiec J., Pluciński P., Putanowicz R., Pamin J., Finite Element Modelling of thermo-plasticity, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monogr. 481, seria Inżynieria Lądowa, Wyd. Politechnika Krakowska, pp. 65-84, Kraków 2015.
 7. Tekieli M., Słoński M., Digital image correlation and Bayesian filtering in inverse analysis of structures, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp. 111-124, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 8. Waszczyszyn Z., Pabisek E., Jakubek M., Prediction and identification analyses in selected problems of structural and material computational mechanics, in: Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods, ed. W. Cecot, Monografia 481, seria Inżynieria Lądowa, pp.85-110, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 9. Jaśkowiec J., Modelowanie zagadnień termomechanicznych szyb warstwowych, Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki, 61 Konferencja Naukowa – Krynica 2015, red. M. Dobiszewska, s. 77-83, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Jaśkowiec J., Numerical modeling mechanical delamination in laminated glass by XFEM, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, 293-300, 2015. (WoS,Scopus)
 2. Matuszak A., Dimensional analysis can improve equations of the model, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, 526-535, 2015. (WoS,Scopus)
 3. Perduta A., Putanowicz R., Comparison of elastomer modelling in various FEM packages, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, pp. 510-517, 2015. (WoS,Scopus)
 4. Pluciński P., Numerical analysis of stress distribution in concrete around corroding rebar, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, pp. 598-607, 2015. (WoS)
 5. Putanowicz R., Implementation of pore microstructure model generator and pore space analysis tools, 7th Scientific-Technical Conference On Material Problems In Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering, Vol. 108, pp. 355-362, 2015. (WoS,Scopus)
 6. Słoński M., Bayesian identification of elastic parameters in composite laminates applying lamb waves monitoring, COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, pp. 4246-4253, 2015. (Scopus)

 Referaty konferencyjne:

3th Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (PCM-CMM-2015), Sept. 8-11, 2015, Gdańsk (Poland), ISBN: 978-83-932107-5-6, 2015:

 1. Jaśkowiec J., Milewski S., Coupling of finite element method and meshless finite difference method with nonconforming approximation orders
 2. Pamin J., Wcisło B., Influence of heat conduction on instabilities in large strain thermoplasticity
 3. Słoński M., On-line identification of elastic parameters in composite laminates using Lamb waves monitoring and Bayesian filtering
 4. Wosatko A., Genikomsou A., Pamin J., Polak M., Winnicki A., Incorporation of crack closure effect in damage-plasticity model

Inne:

 1. Waszczyszyn Z., Pabisek E., A hybrid system for identification of elastic, isotropic thin plate parameters applying Lamb waves and artificial neural networks, New Developments i Pure and Applied Mathematics: Proceedings of International Conference on Mathematical Methods, Mathematical Models and Simulation in Science and Engineering (MMSSE 2015) and International Conference on Pure Mathematics - Applied Mathematics (PM-AM 2015), Vienna, Austria, March 15-17, 2015

 

2014

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

 1. Jaśkowiec J., Van der Meer F. P., A consistent iterative scheme for 2D and 3D cohesive crack analysis in XFEM, Computers & Structures, 136, p. 98-107, 2014. (A 40p.)

Artykuły w innych czasopismach:

 1. Mika P., Zmiany na rynku domów jednorodzinnych w powiatach krakowskim i wielickim w latach 2003-2012, Świat Nieruchomości (World of Real Estate Journal), 2014, 1 (87), s. 11-18, ISSN 1231-8841 (B 7p).
 2. Pabisek E., Waszczyszyn Z., Ambroziński Ł., A semi-analytical method for identification of thin elastic plate parameters basing on LWM, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 2014, 21, 1, s. 5-14, ISSN 2299-3649 (B 6p)
 3. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., ANN constitutive material model in the shakedown analysis of an aluminium structure, Computer Assisted Methods in Engineering and Science , 2014, 21, 1, pp. 49-58,  ISSN 2299-3649 (B 6p)
 4. Słoński M., Sequential stochastic identification of elastic constants using Lamb waves and particle filters, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences,, 21, pp. 15-26, ISSN 1232-308X, 2014 (B 6p)
 5. Tekieli M., Michalski Ł., Badania dynamiczne obiektów mostowych niepodlegających obciążeniom próbnym w kontekście monitoringu stanu konstrukcji, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA,, t. 31, z. 61, nr 2, pp. 197-208, ISSN 2300-8903, 2014 (B 5p)
 6. Tekieli M., Słoński M., Particle filtering for computer vision-based identification of frame model parameters. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 21, 1: pp. 39-48, 2014 (B 6p)

Monografie:

 1. Słoński M., Bayesian machine learning in analysis of selected identification problems in mechanics of materials and structures, Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2014, 146 stron. 

Rozdziały w monografiach:

 1. Mika P., Constitutive modelling of elastic-brittle materials, in: Lightweight Structures in Civil Engineering: Contemporary Problems, Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters, ed. J. B. Obrębski. – Waszawa, pp. 108-115, Micro-Publisher-Consultant-Project J. B. Obrębski Wydawnictwo Naukowe+Studio Budowalne, 2014,  ISBN 13-978-83-924884-9-1 (5p.)

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych: 

 1. German M., Pamin J., Three-dimensional FE simulation of pullout test of corroded bar from RC specimen, in: Proc. EURO-C 2014, Computational Modelling of Concrete Structures,  eds. Nenad Bićanić [et al.]. – Leiden: CRC Press/Balkema, 2014, pp. 967-976, ISBN 978-1-138-02642-1 (Vol 2) (WoS)
 2. German M., Pamin J., Two-dimensional FE simulation of cracking caused by expansion of corrosion products, in: Proc. of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J.Rakowski, P.Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014 pp. 139-148, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
 3. Jaśkowiec J., A Coupled Thermo-Mechanical Cohesive Crack Model in Three-Dimensional Crack Growth Analysis, Proc. of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, eds. P.Ivanyi and B.H.V. Topping, Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, paper 67 (16 pages), 2014 (Scopus)
 4. Jaśkowiec J., Analysis of cohesive crack coupled with thermoelasticity, in: Recent Advances in Computational Mechanics, Proc. of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J.Rakowski, P.Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014 pp. 149-156, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
 5. Jaśkowiec J., Modelling of Heat Flow through a Three-dimensional Crack in Thermoelasticity, Proc. of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, eds. P.Ivanyi and B.H.V. Topping, Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, paper 65 (18 pages), 2014 (Scopus)
 6. Matuszak A., Pluciński P., Accuracy of cross-section stress numerical integration by boundary integration formulae, in: Recent advances in computational mechanics, Proc.of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J.Rakowski, P.Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014 pp. 111-120, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
 7. Pamin J., Wosatko A., Desmorat R., A volumetric upgrade of scalar gradient damage model, in: Proc. EURO-C 2014, Computational Modelling of Concrete Structures,  eds. Nenad Bićanić [et al.]. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2014., pp. 289-298,  ISBN 978-1-138-02641-4 (Vol 1). (WoS)
 8. Wcisło B., Pamin J., Entropic thermoelasticity for large deformations and its AceGen implementation in: Recent advances in computational mechanics, Proc.of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013),  eds. T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2014, pp. 319-326, ISBN 978-1-138-02482-3 (WoS)
 9. Wosatko A., Pamin J., Polak M. A., Comparison of simulation results for 3D punching shear problem, in: Recent advances in computational mechanics, Proc.of International Conf. on Computer Methods in Mechanics (CMM2013), eds. T. Łodygowski, J. Rakowski, P.Litewka. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2014, pp. 79-88, ISBN 978-1-138-02482-3. (WoS)

 Referaty konferencyjne:

 1. Jaśkowiec J., A coupled thermo-mechanical cohesive crack model in three-dimensional crack growth analysis, Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, Naples, Italy, abstract 1 page, 2014.
 2. Jaśkowiec J., Modelling of heat flow through a three-dimensional crack in thermoelasticity, Ninth International Conference on Engineering Computational Technology ECT2014, Naples, Italy, abstract 1 page, 2014.
 3. Jaśkowiec J., Pamin J., Modeling of heat conduction in laminated structure using XFEM approach, 8th International Conf. on Advanced Computational Engineering and Experiment (ACEX 2014), Paris, abstract 1 page, 2014.
 4. Jaśkowiec J., Pluciński P., Putanowicz R., Pamin J., Coupled thermos-plasticity with material parameters depending on temperature, 8th International Conf. on Advanced Computational Engineering and Experiment (ACEX 2014), Paris, abstract 1 page, 2014.
 5. Mika P., Constitutive modelling of elastic-brittle materials, Scientific Conference of IASS Polish Chapter XX LSCE 2014, Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture, Warsaw, Sept. 2014, pp. 25-28, ISBN: 978-8-392-48849-1, 2014.
 6. Mika P., Wpływ wykładnika potęgowego w równaniu ewolucji na poprawność modelowania uszkodzeń w materiałach kruchych, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014 , Licheń Stary, May 2014.
 7. Pabisek E., Waszczyszyn Z., Hybrid approach to identification of elastic plate parameters applying GWM and ANN. European Conf. on Computational Mechanics ECCM V, Barcelona, Spain, July 2014.
 8. Pamin J., Wcisło B., Simulations of geometrical and thermal softening in large strain elastoplasticity. 14th European Mechanics of Materials Conference-EMMC14, Gothenburg, Sweden, abstract 1 page, 2014.
 9. Waszczyszyn Z., Pabisek E., Miller B., Kaliszuk J., Neural networks in mechanics of metal structures: a new mature computational method, Metal Structures ZK 2014: Scientific-Technical Conference, Kielce-Suchedniów, 2014
 10. Wcisło B., Pamin J., Thermomechanical modeling of elastic-plastic materials undergoing large deformations. 39th Solid Mechanics Conference SolMech, Zakopane, Sept., 1-5, 2014, ed.Z.L.Kowalewski et al, pp.97-98, IPPT PAN, Warszawa, 2014. 

2013

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR: 

 1. Wcisło B., Pamin J., Kowalczyk-Gajewska K.,Gradient-enhanced damage model for large deformations of elastic-plastic materials, Archives of Mechanics, 65, pp.407-428, 2013 (A 20p).

Artykuły w innych czasopismach: 

 1. Mika P., Zagadnienie dobrego postawienia problemu opisującego sprężysto-kruchy proces rozwoju uszkodzeń przy obliczeniach metodą elementów skończonych, Modelowanie Inżynierskie 15(46), pp.77-82, 2013 (B 4p.)
 2. Perduta A., Enhancing mesh adaptation capabilities of GetFEM++ "FEM engine" with MAdLib library, Mechanics and Control, 32, 4, pp. 143-151, 2013 (B 5p.)
 3. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń konstrukcji aluminiowej z wymienianymi elementami, Budownictwo i Architektura, 12(1), pp.275-282, 2013 (B 3p.)
 4. Putanowicz R., Jaśkowiec J., Pluciński, P., Stankiewicz, A., Finite element implementation of nonlinear thermo-elasticity as typical coupling of diffusion and momentum balance, Mechanics and Control, 32, 4, pp. 152-163, 2013 (B 5p.)
 5. Tekieli M., Słoński M., Application of Monte Carlo filter for computer vision-based Bayesian updating of finite element model, Mechanics and Control, 32, 4, pp. 171-177, 2013 (B 5p.)
 6. Wcisło B., Pamin J., Numerical simulations of strain localization for large strain damage-plasticity model, Computer Methods in Materials Science, 13(2), pp.231-237, 2013 (B 10p.)

Referaty w indeksowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Jaśkowiec J., Three-dimensional analysis of cohesive crack growth coupled with nonlinear thermoelasticity, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, paper 95 (20 pages), doi:10.4203/ccp.102.95, 2013. (Scopus)
 2. Tekieli, M., Słoński, M., Computer Vision Based Method for Real Time Material and Structure Parameters Estimation Using Digital Image Correlation, Particle Filtering and Finite Element Method. In: Rutkowski, L., et al. (Eds.): 12th International Conference ICAISC 2013 Proceedings. LNCS (LNAI), Part I, vol. 7894, pp. 624-633. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. (WoS,Scopus)

 Referaty konferencyjne:

 1. German M., Pamin J., Simulation of reinforcement corrosion in RC member due to chloride ingress, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, 2013, abstract 1 page.
 2. German M., Pamin J.,Two-dimensional FE simulation of cracking caused by expansion of corrosion products, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. MS13-13-14.
 3. Jaśkowiec J., van der Meer F., A consistent iterative scheme for 2D and 3D cohesive crack analysis in XFEM, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, 2013, abstract 1 page.
 4. Jaśkowiec J., Analysis of cohesive crack coupled with thermoelasticity, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013 (2 pages).
 5. Jaśkowiec J., Three-dimensional analysis of cohesive crack growth coupled with nonlinear thermoelasticity, Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2013, Cagliari, Sardinia, Italy, 2013, abstract 1 page.
 6. Matuszak A., Pluciński P., Accuracy of cross-section stress numerical integration by boundary integration formulae, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013 (2 pages).
 7. Pabisek E. and Waszczyszyn Z. ANNS in identification of thin aluminium plate parameters basing on GWM testing, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013 (2 pages).
 8. Perduta A., Putanowicz R., Mesh Adaptation Components in FEM Frameworks,20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. MS10-13-14.
 9. Putanowicz R., Building environment for FEM programming. Problems, tools, solutions, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, 2013, abstract 1 page.
 10. Słoński M., Lamb waves and particle filter for sequential elastic constants identification of aluminum plate, In: ECCOMAS 3rd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2013. Conference Proceedings, Eds: Waszczyszyn Z., Ziemiański L., Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2013, pp. 57-58.
 11. Słoński M., Tekieli M., Dynamic Bayesian networks for sequential parametric identification problems, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. TS-02-21-22.
 12. Słoński M., Tekieli M., Particle filter for sequential parametric identification problems, 3rd Polish-Scottish Workshop on Computational Mechanics and Short Course on Programming Modern FEM Systems, Cracow, May 2013, abstract 1 page.
 13. Słoński M., Tekieli M.,Particle filters for sequential parametric identification problems, 19th Inter Institute Seminar for Young Researchers, Vienna October 2013, abstract 1 page.
 14. Tekieli M., Słoński M., Load identification using computer vision and FEM based particle filtering, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. TS-02-11-12.
 15. Tekieli M., Słoński M., Load identification using computer vision and FEM based particle filtering, 19th Inter Institute Seminar for Young Researchers, Vienna October 2013, abstract 1 page.
 16. Tekieli M., Słoński M., Young's modulus estimation and load identification using vision and FEM based particle filtering, In: ECCOMAS 3rd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2013. Conference Proceedings, Eds: Waszczyszyn Z., Ziemiański L., Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2013, pp. 63-64.
 17. Waszczyszyn Z., Pabisek E., Ambroziński Ł., A semi-analytical method with neural networks for predictions of thin aluminium plate parameters basing on guided-wave testing, In: ECCOMAS 3rd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials IPM 2013. Conference Proceedings, Eds: Waszczyszyn Z., Ziemiański L., Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2013, pp.65-66.
 18. Wcisło B., Pamin J., Entropic thermoelasticity for large deformations and its AceGen implementation, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. TS03-13-14.
 19. Wosatko A., Pamin J., Polak A., Comparison of simulation results for 3D punching shear problem,20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2013, Poznań, 2013, pp. MS13-15-16.
 20. Perduta A., Integracja pakietów adaptacyjnych na przykładzie bibliotek Madlib i Getfem++, 2013, III Konferencja Projektu POIG “Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości”, Łódź, 2013, 2 strony.
 21. Potrzeszcz-Sut B., Pabisek E., Analysis of stresses and displacements in aluminium structure with replaceable elements, Mat. 59 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Lublin-Krynica 2013, 2 strony.
 22. Seręga Sz., Putanowicz R., Stankiewicz A., Wosatko A., Implementacja programu do modelowania belek żelbetowych w warunkach pożarowych, II Konferencja Projektu POIG “Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości”2013, Łódź, 2013, 1 strona