Seminarium 2015/16/L

  • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 

 

 03.03.2016 Mgr Agnieszka Dudzik (PŚw) Efektywność metody FORM na tle innych metod probabilistycznych w analizie konstrukcji prętowych
 07.04.2016 Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska (IPPT PAN) Modelowanie efektu upakowania i rozmiaru cząstek w kompozytach - modele mikromechaniczne i analiza MES
 28.04.2016 Dr Wojciech Politalski (L-1) Betonowe elementy zginane sprężone wewnętrznymi cięgnami bez
przyczepności - wybrane badania oraz symulacje numeryczne
 12.05.2016 Mgr Balbina Wcisło Numerical analysis of instabilities in large strain thermomechanical models
 09.06.2016 Dr Piotr Tofiło (SGSP) Metody obliczeniowe w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
 23.06.2016 Prof. A. Menzel (TU Dortmund / Lund Univ.) Computational Thermomechanics - Application to Coating and Grinding Processes