Seminarium L52 2015/16/Z

  • Seminaria Zakładu L-52 z zakresu metod obliczeniowych w mechanice w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

06.10.2015 r. prof. dr hab. inż. Witold Cecot Od twierdzenia Banacha o domkniętym wykresie do optymalnych funkcji kształtu

20.10.2015 r.

dr inż. Jacek Magiera Nowe analizy stanów resztkowych w szynach kolejowych cztoropróbkową metodą ukośnych przekrojów
10.11.2015 r. dr inż. Małgorzata Stojek Modelowanie w inżynierii
17.11.2015 r. dr inż. Sławomir Milewski

Łączenie metod MES i BMRS dla zadań sprzężonych: 
sprężysto-termicznych - sformułowanie 2d/3d i przykłady 2D

01.12.2015 r. dr inż. Jan Skalski

Architektura algorytmiczna i parametryczna

15.12.2015 r. mgr inż. Michał Krówczyński

Zastosowanie homogenizacji typu multigrid do modelowania kompozytów z włóknami.

12.01.2016 r. prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Obliczanie ugięć kabli z uwzględnieniem pomiarów kąta nachylenia

26.01.2016 r. dr inż. Sławomir Milewski Obliczanie ugięć kabli za pomocą bezsiatkowej MRS