Seminarium L51 2015/16/Z

Seminaria Zakładu L-51 z zakresu zastosowań informatyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.  

 

 08.10.2015  A. Wosatko Reprezentacja efektu zamykania rys w sprzężonych modelach plastyczności i uszkodzenia

 22.10.2015

 J. Jaśkowiec Nieciągła metoda Galerkina z lokalnymi i globalnymi funkcjami bazowymi
 05.11.2015  P. Pluciński Nieciągła metoda Galerkina na wielokątnych elementach skończonych
 19.11.2015  J. Jaśkowiec Nieciągła metoda Galerkina w konfiguracji odniesienia
 21.01.2016  R. Putanowicz "Why Johny can't build despite twelve years effort"