Struktura Instytutu

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Witold Cecot
z-ca Dyrektora: dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK


Kolegium Instytutu:
prof. dr hab. inż. Witold Cecot
dr hab. inż. Jan Jaśkowiec
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
dr hab. inż. Ewa Pabisek, prof. PK
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr inż. Michał Pazdanowski
dr inż. Piotr Pluciński


Od 01.09.2013 Instytut składa się z 2 jednostek:


L-51. Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec
dr hab. inż. Ewa Pabisek, prof. PK
dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
dr inż. Magdalena German
dr Magdalena Jakubek
dr inż. Aleksander Matuszak
dr inż. Piotr Mika
dr inż. Piotr Pluciński
dr inż. Roman Putanowicz
dr inż. Anna Stankiewicz
dr inż. Marcin Tekieli
dr inż. Balbina Wcisło
dr inż. Adam Wosatko
mgr inż. Marzena Mucha
mgr inż. Anna Perduta

prof.dr hab.inż. Czesław Cichoń (profesor emerytowany)
prof.dr hab.inż. Bogdan Olszowski (profesor emerytowany)
dr hab.inż. Maria Radwańska (profesor emerytowany)
prof.zw.dr hab.inż. Zenon Waszczyszyn (profesor emerytowany)


L-52. Katedra Metod Obliczeniowych w Mechanice
Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Cecot

dr inż. Renata Górska
dr Irena Jaworska
dr inż. Marek Klimczak
dr inż. Jacek Magiera
dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Marta Oleksy
dr inż. Michał Pazdanowski
dr inż. Wacław Reczek
dr inż. Jan Skalski
dr inż. Małgorzata Stojek
mgr inż. Mateusz Dryzek
mgr inż. Maciej Głowacki
dr hab. inż. Wojciech Karmowski (profesor emerytowany)
prof.dr hab.inż. Janusz Orkisz (profesor emerytowany)


Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Izabela Karasińska-Jaśkowiec - prac. ds. administracyjnych
mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz - prac. ds. administracyjnych
mgr Anna Szumidło - prac. ds. administracyjnych/dydaktycznych
mgr inż. Grzegorz Nowak - prac. ds. informatycznych
techn. Wojciech Massalski - prac. ds. administracyjnych
mgr inż. Marcin Klamra (umowa cywilno-prawna)