Microsoft Imagine Premium dla administratorów

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorzy sieci lokalnych WIL chcący uzyskać wersje instalacyjne i klucze aktywacyjne do oprogramowania dostępnego w ramach licencji Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark) Premium dla komputerów znajdujących się w laboratoriach komputerowych, serwerów lub stacji roboczych pracowników naukowo-dydaktycznych proszeni są o przygotowanie pisma, zawierającego dokładną specyfikację niezbędnego oprogramowania i liczbę stanowisk na których będzie ono instalowane. Pismo należy kierować do Administratora licencji Microsoft Imagine Premium na WIL i złożyć w sekretariacie Instytutu L-5 - pok. 308, IIIp., budynek WIEiK.

Przypominamy, że oprogramowania dostępnego w Microsoft Imagine Premium nie można używać do budowania infrastruktury informatycznej uczelni/wydziału.

Nośniki i klucze zostaną Państwu udostępnione w najkrótszym możliwym terminie.