Microsoft Imagine Premium dla studentów

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem koniecznym ubiega się o dostęp do Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark) Premium jest posiadanie konta pocztowego w domenie pk.edu.pl

 - Student ma prawo pobierać oprogramowanie i instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych (niekomercyjnych).

- Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie używać oprogramowania Microsoft Imagine Premium, instalować poprawki i wykonywać kopie bezpieczeństwa. Możliwe jest odtworzenie systemu z obrazu stworzonego wcześniej, przy czym data przeprowadzonej pierwotnej instalacji musi być wcześniejsza niż wygaśnięcie konta użytkownika w systemie ELMS. Nie jest dopuszczalne aktualizowanie oprogramowania do innej wersji i instalowanie go od nowa (np. po wymianie, formatowaniu dysku komputera).


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod adresem: https://catalog.imagine.microsoft.com/en-us/institutions/faq

 

REJESTRACJA

CZĘŚĆ PIERWSZA

Zapoznaj się z zasadami korzystania z licencji Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark) Premium - Microsoft Imagine Premium Subscription Agreement (dostępne w języku angielskim)

Wypełnij formularz rejestracyjny (wprowadzony adres e-mail musi pochodzić z domeny pk.edu.pl). Upewnij się, że skrzynka pocztowa działa prawidłowo - pozwala na wysłanie i odebranie wiadomości! Po wypełnieniu formularza pojawi się komunikat o pomyślnym przebiegu rejestracji wraz z odnośnikiem do automatycznie generowanego tekstu oświadczenia;

Wydrukuj oświadczenie, zapoznaj się z nim i złóż podpis. Oświadczenie dostarcz do Pana Wojciecha Massalskiego (sekretariat Instytutu L-5) - pok. 308, IIIp., budynek WIEiK. Weź ze sobą legitymację studencką w celu identyfikacji;

Oczekuj do 7 dni na e-mail z Microsoftu. Jeśli nie dotrze, poinformuj o tym drogą elektroniczną wydziałowego administratora licencji Microsoft Imagine Premium (imagine(na)L5.pk.edu.pl).

CZĘŚĆ DRUGA

E-mail z Microsoft jest generowany automatycznie w czasie tworzenia konta użytkownika w systemie ELMS. Kliknij w link zawarty w wiadomości, aby dokończyć rejestrację. Uzupełnij i zaakceptuj ("Register") dane: nazwisko, imię, adres e-mail, hasło;
- po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych pojawi się komunikat o poprawnie przeprowadzonej rejestracji,
- otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rejestracji - od tego momentu możesz pobierać oprogramowanie.

CZĘŚĆ TRZECIA

Wejdź na stronę Microsoft Imagine Premium, aby pobrać oprogramowanie i klucze licencyjne;

POMOC

W razie problemów proszę o kontakt z wydziałowym administratorem licencji Microsoft Imagine Premium pod adresem: imagine(na)L5.pk.edu.pl
Pomocne informacje znajdą Państwo również na stronie FORUM.