Kolokwium MSiMN

Kolokwium z Matematyki Stosowanej i Metod Numerycznych odbędzie się w środę 20 listopada o godz. 16.15 w salach 1.7 (studenci o nazwiskach A-O) oraz 1.9 (P-Ż), Działownia