Seminarium 2018/19/Z

  • Seminaria Instytutu L-5 z zakresu modelowania i symulacji komputerowych
    w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19,
    czwartek 12:45-14:15, sala 17 (lab. E), IVp. budynek WIEiK

Terminy seminariów z zakresu modelowania i symulacji komputerowych:

11.10.2018 dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK z zespołem IdeaLogic Nowatorskie zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych, przeznaczonym do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w budownictwie
25.10.2018 prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz A MIXED FINITE ELEMENT FORMULATION FOR FINITE ELASTICITYWITH STIFF TWO FIBRE REINFORCEMENT

15.11.2018

mgr inż. Rafał Pilecki

Dynamiczna odpowiedź wielowarstwowych układów ciągłych na ruchome obciążenia

22.11.2018

dr inż. Jacek Magiera

"BIM w praktyce" 
BIM Standard PL i innych projektach wsparcia BIM w Polsce

06.12.2018

 

dr hab. inż. Siergiej Fialko

SCAD FEA software: advanced analysis options in structural mechanics and civil engineering.
10.01.2019 dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Roman Putanowicz 
Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, cz.I

17.01.2019 dr inż. Sławomir Milewski
dr inż. Roman Putanowicz 
Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems, cz.II