Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje 12 przedmiotów w łącznym wymiarze 168 godzin lekcyjnych.

W semestrze letnim przeprowadzimy 84 godziny zajęć w ramach 5 przedmiotów:

1. Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy, (W, 15, dr inż. J. Magiera, PK). 

2. Modelowanie BIM dla konstruktorów,  (L, 15, dr inż. M. Pazdanowski, mgr inż. M. Tekieli, dr inż. A. Wosatko, PK).

3. Analiza MES sprzężona z BIM,  (W, 6, L, 12, prof.  W. Cecot, dr hab. inż. J. Pamin, prof. PK, dr inż. M. Pazdanowski, dr inż. W. Reczek, PK). 

4. BIM w planowaniu przedsięwzięć budowlanych i analizie kosztów,  (W, 6, L, 9, dr inż. M. Juszczyk, dr inż. K. Zima, PK).

5. BIM dla infrastruktury,  (L, 15, dr inż. M. Klimczak, dr inż. P. Pluciński, PK).

W semestrze zimowym program obejmuje pozostałe 84 godziny zajęć i 6 przedmiotów:

6. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji, (L, 15,  dr inż. J. Magiera, PK, mgr inż. M. Sokołowski, Skanska).

7. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy, (L, 15, dr inż. J. Magiera, PK).

8. Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM, (W, 6, L, 6, dr inż. J. Magiera, mgr inż. M. Tekieli, PK).

9. Podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w metodologii BIM (BEP, podręcznik BIM), (W, 6, L, 6, mgr inż. D. Kasznia, ECCBIM). 

10. Zarządzanie środowiskiem BIM: szablony, biblioteki, (L, 15, dr inż. J. Magiera, PK).

11. Seminarium dyplomowe, (S, 12, Promotorzy, PK).

Oznaczenia: W - wykłady, L - laboratoria komputerowe, S - seminarium dyplomowe.

Zajęcia będą się odbywać w formie wykładów (39 godzin) i laboratoriów komputerowych (129 godzin).