Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje 12 przedmiotów w łącznym wymiarze 168 godzin lekcyjnych.

W semestrze zimowym przeprowadzimy 84 godziny zajęć w ramach 5 przedmiotów:

1. Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy, (W, 12, dr inż. J. Magiera).

2. Modelowanie w metodologii BIM,  (L, 24, dr inż. M. Pazdanowski, dr hab. inż. M. Słoński, mgr inż. M. Tekieli).

3. Platformy pracy zespołowej i koordynacji,  (W, 9, L, 9, dr inż. J. Magiera, PK). 

4. BIM w planowaniu przedsięwzięć budowlanych i analizie kosztów,  (W, 6, L, 9, dr inż. M. Juszczyk, dr hab. inż. K. Zima, PK).

5. BIM dla infrastruktury,  (L, 15, dr inż. M. Klimczak, PK).

W semestrze letnim program obejmuje pozostałe 84 godziny zajęć i 7 przedmiotów:

6. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji, (L, 9,  dr inż. J. Magiera, PK).

7. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy, (L, 15, dr inż. J. Magiera, PK).

8. Administracja środowiska BIM, CDE i bezpieczeństwo danych BIM, (W, 6, L, 6, dr inż. J. Magiera, mgr inż. M. Tekieli, PK).

9. Podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w metodologii BIM (BEP, podręcznik BIM), (W, 6, L, 6, mgr inż. D. Kasznia, ECCBIM). 

10. Biblioteki BIM, szablony i standardy (L, 15, dr inż. J. Magiera, PK).

11. BIM w praktyce (L, 12, zaproszeni wykładowcy z firm budowlanych).

12. Seminarium dyplomowe, (S, 9, Promotorzy, PK).

Oznaczenia: W - wykłady, L - laboratoria komputerowe, S - seminarium dyplomowe.

Zajęcia będą się odbywać w formie wykładów (39 godzin) i laboratoriów komputerowych (129 godzin).