Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje 11 przedmiotów w łącznym wymiarze 168 godzin lekcyjnych.

W semestrze zimowym przeprowadzimy 84 godziny zajęć w ramach 5 przedmiotów:

1. Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy,

2. Modelowanie BIM dla konstruktorów,

3. Analiza MES sprzężona z BIM,

4. BIM w planowaniu przedsięwzięć budowlanych i analizie kosztów,

5. BIM dla infrastruktury.

W semestrze letnim program obejmuje pozostałe 84 godziny zajęć i 6 przedmiotów:

6. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji,

7. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy,

8. Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM,

9. Podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w metodologii BIM (BEP, podręcznik BIM),

10. Zarządzanie środowiskiem BIM: szablony, biblioteki,

11. Seminarium dyplomowe.

Zajęcia będą się odbywać w formie wykładów (39 godzin) i laboratoriów komputerowych (129 godzin).