Zapisy/Rekrutacja na studia

Kolejnym etapem zapisów jest dostarczenie (lub przesłanie pocztą) do sekretariatu studiów kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie opłaty za studia, jednorazowo 5200 zł lub w dwóch równych ratach po 2600 zł.

Opłatę należy przelać do 5.10.2018 na konto:

Alior Bank Spółka Akcyjna nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tytułem:

udział w 1. edycji Studiów Podyplomowych "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji", Imię i nazwisko uczestnika, wpłata: jednorazowa (I rata lub II rata)

Dokumenty rekrutacyjne obejmujące:

1) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe,

2) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe,

3) 1 fotografię, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

należy dostarczyć bezpośrednio do Sekretariatu Instytutu L-5, który znajduje się przy ul. Warszawskiej 24 w budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na 3. piętrze w pokoju 308, w godzinach od 8.00 do 15.00 (mgr Anna Szumidło)

lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Instytut L-5

Studia Podyplomowe

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Dokumenty należy dostarczyć/przesłać do dnia 12.10.2018 (włącznie).

 

Pierwszym etapem zapisów na studia podyplomowe było zarejestrowanie się poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod poniższym odnośnikiem

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA

oraz wypełnienie wydrukowanej karty zgłoszenia (odnośnik do pliku poniżej) i przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: 

aszumidlo<< at >>L5.pk.edu.pl  

 

 

 

Attachments:
Download this file (Karta zgłoszenia studia podyplomowe Koordynator BIM 2018-19.docx)Karta zgłoszenia studia podyplomowe Koordynator BIM 2018-19.docx[Karta zgłoszenia na studia podyplomowe ]20 kB