Warunki uczestnictwa w studiach

Studia podyplomowe "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 5200 zł. Program studiów obejmuje 168 godzin zajęć.

Aby zostać słuchaczem studiów należy: posiadać dyplom ukończenia studiów, dostarczyć terminowo komplet dokumentów oraz przelać opłatę za studia na podany numer konta bankowego.