Warunki uczestnictwa w studiach

Studia podyplomowe "BIM dla inżynierów budownictwa" są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo.

Aby zostać słuchaczem studiów należy: posiadać dyplom ukończenia studiów, dostarczyć terminowo komplet dokumentów oraz przelać opłatę za studia na podany numer konta bankowego. 

Opłata za studia podyplomowe "BIM dla inżynierów budownictwa" w roku akademickim 2017/2018 wynosi 5200 zł.