Informacje ogólne o studiach

Zapraszamy na studia podyplomowe "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji". 

Studia są przeznaczone głównie dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo ale zapraszamy do udziału również absolwentów innych pokrewnych kierunków.

Studia podyplomowe odbywają się pod patronatem Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM).

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii BIM w kontekście funkcji Koordynatora BIM. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, którzy prowadzą również zajęcia na kierunku Budownictwo na specjalności Budowle-Informacja i Modelowanie (BIM) oraz zaproszonych wykładowców z firm wdrażających metodologię BIM w Polsce (Budimex, Skanska) i Fundacji ECCBIM.

Zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego są przyjmowane do 21. września 2018 r.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.