Informacje ogólne o studiach

Zapraszamy na studia podyplomowe "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji". 

Studia są przeznaczone głównie dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo ale zapraszamy do udziału również absolwentów innych pokrewnych kierunków.

Rozpoczęcie studiów zaplanowane zostało na 6. października 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat zapisów oraz formularz rejestracyjny znajdują się w zakładce "Zapisy/Rekrutacja".

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii BIM. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, którzy prowadzą również zajęcia na kierunku Budownictwo na specjalności Budowle-Informacja i Modelowanie (BIM) oraz zaproszonych wykładowców z firm wdrażających metodologię BIM w Polsce (Budimex, Skanska) i Fundacji ECCBIM.

Zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego będą przyjmowane od 14. maja 2018 r.

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest skompletowanie 26-osobowej grupy słuchaczy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.