Informacje ogólne o studiach

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii BIM. Zajęcia będą prowadzone głównie przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, którzy prowadzą również zajęcia na specjalności Budowle-Informacja i Modelowanie (BIM) oraz zaproszonych wykładowców z firm wdrażających technologię BIM w Polsce.