Aktualności

30.IX. zakończyliśmy nabór na 2. edycję studiów "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji". Szczegółowe informacje dot. wyników naboru zostaną rozesłane do zarejestrowanych kandydatów do dnia 1.X. włącznie.