Aktualności

 

Rozpoczęcie studiów odbędzie się 20. października b.r. o godz. 9.15.  Szczegółowe informacje o miejscu odbywania się zajęć zostały rozesłane do słuchaczy pocztą elektroniczną.