Aktualności

 

3. seria zajęć odbędzie się w sobotę 1. grudnia b.r. Początek o godz. 9.15.  Szczegółowe informacje o programie zajęć zostaną rozesłane do słuchaczy pocztą elektroniczną.