Aktualności

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM) objęła nasze studia podyplomowe swoim patronatem

Zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego przyjmujemy tylko do 5. lutego 2018 r. Po tym terminie zarejestrowani kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji dotyczącej uruchomienia studiów podyplomowych w semestrze letnim 2018 roku. 

Informujemy, że jesteśmy w trakcie procedury zatwierdzania drobnych zmian w programie naszych studiów (m.in. dodanie nowego przedmiotu "BIM w praktyce", który będą prowadzić zaproszeni wykładowcy z firm Skanska i Budimex). Ponadto, uzgadniamy zmianę nazwy studiów na "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji". Zmiany te po zatwierdzeniu będą obowiązywały od 1. marca b.r.