Aktualności

 

12. seria zajęć odbędzie się w sobotę 27. kwietnia b.r. Początek o godz. 9.15.  Szczegółowe informacje o programie zajęć zostaną rozesłane do słuchaczy pocztą elektroniczną.