Aktualności

 

6. seria zajęć odbędzie się w sobotę 19. stycznia b.r. Początek o godz. 9.15.  Szczegółowe informacje o programie zajęć zostaną rozesłane do słuchaczy pocztą elektroniczną.