Informacje Ogólne

Struktura Instytutu

 • Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii (L-51)
 • Katedra Metod Obliczeniowych w Mechanice (L-52)
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Prace naukowo-badawcze

 • Metody dyskretyzacyjne
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Mechanika materiałów i konstrukcji
 • Teoria i implementacja metod odwrotnych z wykorzystaniem danych doświadczalnych
 • Metody i oprogramowanie CAD/CAE oraz zastosowania grafiki komputerowej
  do problemów inżynierskich
 • Metody tworzenia oprogramowania

Współpraca z gospodarką

Instytut oferuje wiedzę o budowie modeli fizycznych i obliczeniowych zjawisk zachodzących w rzeczywistym świecie. Posiada doświadczenie w budowie nowego i integracji istniejącego oprogramowania służącego do prowadzenia praktycznych symulacji złożonych procesów.

Specjalizuje się zwłaszcza w mechanice konstrukcji i materiałów, jednak zakres zainteresowań obejmuje też zjawiska wykraczające poza mechanikę i poza zagadnienia typowe. W szczególności Instytut oferuje realizację następujących prac: efektywna analiza liniowych i nieliniowych problemów brzegowych oraz początkowo-brzegowych nowoczesnymi metodami obliczeniowymi, opracowanie wyników badań eksperymentalnych z uwzględnieniem przesłanek teoretycznych związanych z wykonanym pomiarem, teoretyczno-numeryczne oszacowanie naprężeń resztkowych w konstrukcjach metalowych poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym, numeryczne wyznaczenie rozkładów naprężenia i deformacji w materiałach z mikrostrukturą.
Instytut współpracuje z firmami Datacomp i Robobat