stud. niestac. - II st. - I r. - Metody Komputerowe - Wyniki egzaminu poprawkowego

Wyniki egzaminu znajdują się na liście ocen. W kolumnie "Egzamin poprawkowy" znajduje się ocena a w kolejnych punkty za poszczególne zadania.